Биометрика мери пулса по видеозапис на лицето

Лабораторията за изследвания и разработки на Fujitsu създаде нова технология, която измерва в реално време пулса на човека по видеозапис на лицето му. Биометричното решение използва камерата на компютър, телефон или таблет, за да улови промените в цвета на лицето при пренасяне на кислорода в кръвта, която поглъща зеления цвят.

Технологията улавя промените в цвета на лицето при пренасяне на кислорода в кръвта

Технологията улавя промените в цвета на лицето при пренасяне на кислорода в кръвта
(илюстрация: Fujitsu)

Разработчиците твърдят, че технологията може да определи параметрите на пулса буквално за пет секунди. През това време се оценяват средните показатели на цвета на човешкото лице, отстраняват се излишните светлинни данни и се извлича показателят за яркостта от зеления канал, който се поглъща от хемоглобина в кръвта.

Стъпвайки на тази технология, Fujitsu планира да разработи нови начини, по които хората събират данни за здравословното си състояние с цел последващ анализ. Компанията се надява също така, че технологията ще подобри сигурността на мобилните устройства.

Практическото приложение на  новата разработка се очаква да започне още през настоящата година. Подобни приложения съществуват и в момента – например за устройствата с платформа iOS на Apple. Предизвикателството за Fujitsu е да предложи по-висока точност.

Коментар