Излезе нова версия на ERP системата EnterpriseOne

ERP.BG ще пуска по две-три версии годишно на своята система за управление на бизнеса

ERP.BG ще пуска по две-три версии годишно на своята система за управление на бизнеса

Софтуерната компания ERP.BG обяви новата версия 2013/1 на своята система за управление на бизнеса EnterpriseOne, която е оптимизирана за дистрибуторски дейности, разполага с нов модул „Ценообразуване“, подобрен баркод контрол и цялостна среда за бизнес анализи (BI). Улеснена е обработка на доставките и са добавени много нови функции.

С пускане на версия 2013/1 се променя и начинът на номериране на версиите на системата, като вместо досегашните последователни числа се въвежда схема на използване на година и последователен номер на версията в рамките на годината (2013/1, 2013/2 и т.н.). Ще бъдат пускани две-три нови версии годишно, а целта на новата номерация е да улесни потребителите в разпознаване на актуалността на всяка версия, уточниха от разработчика.

Новият модул „Ценообразуване“ позволява масово създаване и обработка на цени в търговските и производствените фирми, както и едновременна обработка на няколко ценови листи, масово за много продукти. Добавена е и опция за задаване на очаквани маржове, процентни разлики между ценовите листи и други показатели.

Новото вертикално решение „Дистрибуция“ оптимизира значително работата на дистрибуторските фирми, като обединява на едно място цялата функционалност, която е специфична за бранша. Решението улеснява управлението на търговските екипи, както и следенето на договорени продукти с вериги за търговия на дребно. Подобрено е и поставянето на цели на търговците, както и проследяването за тяхното изпълнение.

Напълно преработен баркод контрол. Версия 2013/1 позволява пълна автоматизация на контрола с баркод скенери. Проверяващите служители вече не е необходимо да работят с компютър, а могат да извършват всички действия по приемане и обработване на документи само с баркод четец. Тази функция оптимизира както тяхното време, така и времето за обработка на складовите наличности и в крайна сметка може да спести значителни ресурси на компанията. Подобрява се и се ускорява обслужването на клиентите, като едновременно с това се намаляват и грешките.

Модулът BI вече е интегриран в различни оперативни екрани на системата, а не е само отделен модул. Например, при отваряне на информацията за конкретен клиент, веднага се визуализира панел, съдържащ извадка от BI модула с аналитична информация за този клиент. По този начин BI функционалността може по-добре да се интегрира в бизнес процесите на компанията, в сравнение с „външно“ BI решение.

Вграденият BI улеснява взимането на ежедневни решения, осигурява мигновена информация, там, където е най-нужна, при това – в реално време. Друго предимство е, че в новата версия потребителският интерфейс на вградения BI модул е оптимизиран за работа с чувствителните на докосване екрани на таблети и смартфони.

Останалите новости във версия 2013/1 включват нов модел на остойностяване и улеснена обработката на доставки, поддръжка на дистрибуционни канали и на направления на фирми, както и по-добра автоматизация на работата с партиди, включително улесняване на търговията с вериги, интеграция с баркод контрол и др.

Коментар