Oracle обнови BI софтуера Primavera P6 Analytics

Обновеният Primavera P6 Analytics съдържа разширени механизми за откриване на рискове

Primavera P6 Analytics съдържа разширени механизми за откриване на рискове

Oracle пусна обновен софтуер за бизнес анализи Primavera P6 Analytics 3.1, предназначен за намаляване на риска и подобряване на контрола при изпълнението на проекти.

Новата версия на платформата съдържа разширени механизми за откриване и намаляване на рисковете, които използват ежедневни исторически данни за изследване на тенденциите. Подобрен е и потребителският интерфейс на софтуера.

Primavera P6 Analytics 3.1 позволява на компаниите да проследяват изпълнението проектите с помощта на вградени ключови показатели за ефективност (KPI), които се основават на характеристиките на работния процес.

За ръководителите на проекти във всички отрасли е важно да получават ежедневно информация са състоянието на проектите и да откриват рисковете на възможно най-ранен етап, коментира Ясер Махмуд, вицепрезидент на глобалното подразделение Oracle Primavera Global Business Unit.

Новите възможности, реализирани в Primavera P6 Analytics, ще помогнат на компаниите да снижат риска чрез ускорен анализ и повишен контрол върху изпълнението на проекти, допълва Махмуд.

Oracle Primavera P6 Analytics 3.1 е част от портфолиото решения Primavera P6 Enterprise Portfolio Management (EPPM), насочени към компании с интензивна проектна дейност.

Коментар