Облачното тестване на софтуер навлиза и у нас

Тестването на софтуер чрез използване на облачни услуги започва да се използва и в България

Тестването на софтуер чрез използване на облачни услуги започва да се използва и в България (снимка: HP)

Сигурност, ефективност и бързо достигане до пазара са най-важните ползи от автоматизираното тестване на софтуера. Това показват данните от проучване „Осигуряване на качеството при разработка на бизнес приложения – практики и нагласи в България“, проведено от HP България и ICT Media.

Дискусията за осигуряване на качеството на софтуерните приложения, организирана от HP Software, събра в София водещи експерти от банковия и финансов сектор, телекоми и софтуерни компании. Българските ИТ компании, други бизнеси и организациите от публичния сектор показват високо ниво на познаване и опит в сферата на осигуряването на качеството на софтуерните приложения, включително по отношение на ползите от автоматизирането на тези процеси. Както представителите на ИТ компаниите, така и представителите на други бизнеси и на организациите от публичния сектор идентифицират тестването за производителност и стрес-тестовете, функционалното тестване, тестването на сигурността и управлението на процеса по тестване и осигуряване на качеството (Quality Assurance) като най-важни сфери на тестването.

Най-важните ползи от автоматизирането на процеса по тестването, според всички анкетирани, са по-бързото коригиране на дефекти, намаляването на рисковете за бизнеса и на времето за пускане на пазара или в експлоатация, както и повишаването ефективността и продуктивността на експертите по осигуряване на качеството.

Проучването показва също така, че тестването чрез използване на облачни услуги започва да се използва и в България. Друг важен извод е, че аутсорсингът на процесите по тестване и осигуряване на качеството далеч не е непознато явление в България. Нещо повече, голям брой български ИТ компании използват гъвкави (Agile) методики за управление на процесите си по разработка на софтуер.

В същото време, за немалък брой компании – около 20% от тези в проучването – тестването на софтуерните системи все още не е установена практика. Наред с това, за над 16% от организациите, представени в проучването, дори и минимална промяна в софтуера изисква повече от една седмица време за имплементиране на експлоатационна среда.

На конференцията присъстваха повече от 100 експерти от банки и финансови институции, телекоми и компании за софтуерна разработка със звена за тестване на приложения и услуги. Гост бе и Рикардо Санна – експерт от НР в сферата на решения за осигуряване на качеството на софтуера  и отговарящ за Европа, Близкия изток и Африка.

Сред обсъдените теми бяха намаляването на рисковете за бизнеса, породени от лошо качество на софтуера и по-ефективно привеждане в синхрон на ИТ с бизнес целите на организацията. Като едно от ключовите предимства на автоматизираното тестване бе посочено намаляването на времето за пускане на пазара или в експлоатация на нови софтуерни продукти (или нови версии на съществуващи продукти), както и по-бързото коригиране на дефекти.

Коментар