Инфомера налага облачна услуга LoadMeter

Българската компания Инфомера налага успешно на пазара у нас облачната услуга за автоматизирано тестване на приложения, базирана на най-доброто комерсиално решение в тази област – HP LoadRunner. Фирмите могат да тестват автоматизирано своите корпоративни приложения или уеб сайтове, като използват LoadMeter  – облачна услуга  за провеждане на автоматизирани тестове за проверка на работоспособността (мащабируемост и стрес тестове).

LoadMeter замества реалните потребители с виртуални, като резултатите се измерват с точност до милисекунда

LoadMeter замества реалните потребители с виртуални, като резултатите се измерват с точност до милисекунда

Наличието на уеб-базиран достъп до решение за автоматизирано тестване е особено необходимо за организации, които гарантират високо качество и непрекъсваемост на предлаганите услуги. За тях е критично предотваряването на рискове като неналичност на системите и уязвимости в софтуера.

Корпоративни клиенти като УниКредит Булбанк и ЗАПД Виктория, ИТ компанията ТехноЛогика и фирми извън България вече ползват LoadMeter, съобщиха от Инфомера. Обхватът на потенциалните клиенти е доста широк – уеб сайтове с динамично съдържание и голям брой поребители (например новинарски сайтове, е-магазини и др.), банки, телекоми, софтуерни компании, организации, внедряващи комерсиални решения или пък софтуер, разработен специално за тях.

ТехноЛогика е успяла да повиши бързодействието на разработвана от нея система повече от 2 пъти, благодарение на тестове с LoadMeter. „Голяма полза видях във възможността да изпълним в много кратък срок 10-15 пъти тестов сценарий, като между тестовете променяхме инфраструктурни настройки. Така успяхме фино да донастроим системата за постигане на максимална производителност”, сподели Йордан Драганчев, търговски директор на компанията.

Сценариите за натоварване могат да се изпълнят срещу публично достъпен уеб сайт или срещу корпоративно приложение в локалната мрежа на клиента.

LoadMeter има предимството, че е услуга както за големи корпоративни клиенти, така и за малки и средни организации. „LoadMeter не изисква закупуване на лицензи и предоставя много изгоден интернет базиран достъп до пълните възможности на доказано най-доброто комерсиално решение HP LoadRunner”, коментира Явор Пиперов, управител на Инфомера.

Различните пакети варират от 5-часов достъп за симулиране на максимум 250 потребители до предоставяне на цялостна услуга, включваща запис на два скрипта, създаване на тестов сценарии, изпълнение на тестове и анализ на резултатите. Друго предимство, според доставчика на услугата, е ценово ефективният модел на предлагане.

Ръчните тестове за проверка на издръжливост при натоварване са трудни и скъпо струващи за провеждане. За целта трябва да се наемат тестери, чийто брой е равен на натоварването, което организацията иска да симулира. Следват други предизвикателства, свързани с контрола на изпълнението на тестовете и измерването на резултатите. При LoadMeter, клиентът може да повтори многократно теста, докато променя настройки на инфраструктурата, за да намери най-оптималната конфигурация.

Не на последно място, LoadMeter поддържа най-модерните уеб технологии, вкл. Ajax, Flex, HTML5, Webservices и мобилни приложения, подчертаха от Инфомера.

Коментар