Учителската заплата в ЕС е по-ниска от средния БВП на човек

Минималната основна заплата на учителите в ЕС е по-ниска от средния БВП на глава от населението

Минималната основна заплата на учителите в ЕС е по-ниска от средния БВП на глава от населението

В повечето страни от ЕС минималната основна заплата на учителите, работещи в сферата на задължителното образование, е по-ниска от БВП на глава от населението (начално и долно средно образование), сочи проучване на Европейската комисия.

Обезщетенията, които могат значително да променят нетното възнаграждение на учителя, обикновено се дават за извънреден труд или допълнителни отговорности. Само половината от страните, обект на проучването, дават обезщетения за положителни учителски резултати или за успеваемост на учениците.

По-голяма част от 5-те милиона учители в Европа работят по договор поне 35-40 часа седмично, в които влизат преподавателските часове, времето, прекарано в училището, и времето за подготвяне на уроци и оценяване, сочи проучване на Европейската комисия.

В цяла Европа мнозинството учители са на възраст над 40 години. Почти половината учители са на възраст над 50 години в Австрия, България, Германия, Естония, Исландия, Италия, Нидерландия, Норвегия и Чехия. Процентът на учителите под 30 години е особено нисък в Германия, Италия и Швеция.

Програмите за въвеждане в професията, предлагащи персонални съвети и помощ за нови учители, вече са задължителни в 15 страни от ЕС. Въпреки че тези програми са организирани по различен начин, всички те се опитват да помогнат на новите учители да се приспособят към професията и да не я напуснат прекалено бързо.

Повечето страни от ЕС са определили какви умения трябва да имат учителите, за да започнат работа и да напредват в професията — сред тях са педагогически знания, работа в екип, междуличностни умения и професионални умения. Върху тези „рамки за компетенции“ е изградено първоначалното обучение за учители във всички страни и региони освен в немскоговорящата общност.

Проучването „Основни данни за учителите и директорите на училища“ обхваща 32 страни. То се провежда по поръчка на Европейската комисия от мрежата Eurydice (Евридика) и събира последни данни за учителите и директорите на училища от детски градини до висши учебни заведения, включително данни за възрастта, пола, работното време и заплатите.

В стратегията „Преосмисляне на образованието“ на Комисията се подчертава значението на привличане към учителската професия на най-добрите кандидати, особено като се има предвид високия брой на учители близо до пенсия.

Коментар