ICANN планира да замени услугата Whois

ICANN работи по нова услуга ARDS, която ще замени Whois

ICANN работи по нова услуга ARDS, която ще замени Whois

Интернет регулаторът ICANN заяви намерението си да замени морално остарялата услуга Whois, която дава информация за притежателите на домейн имена.

Около Whois се водят много спорове – и правителства, и организации, и редови потребители я критикуват. Новата услуга ARDS (Aggregated Registration Data Services) е призвана да отстрани основните недостатъци на Whois.

За да улесни борбата с киберпрестъпността, ICANN задължава притежателите на домейни да указват точните си персонални данни, но също така се ангажира да защитава правото за неприкосновеност на частния живот на притежателите на домейни.

Редовите потребители на интернет ще имат ограничен достъп до данните. Така например, те ще могат да виждат домашния номер или работния адрес на притежателя на домейна, а правоохранителните органи ще имат достъп до цялата информация след съответни разрешения.

Съществуващата практика на анонимен достъп до цялата информация за притежателите на домейни ще бъде прекратена. Това ще защити притежателите на домейни от спам и ще позволи предоставяне на различен обем информация на различни потребители.

Услугата ARDS ще работи централизирано, т.е. ще се доставя от една компания, по договор с ICANN, а не от всички регистратори едновременно. Разработката все още е в начален етап и може да замени Whois след няколко години.

Новата услуга има редица предимства, но съществуването на единен център за съхранение на персонална информация създава заплаха за злоупотреби от страна на инсайдери, както и от външни атаки. Несъмнено, ARDS ще се нуждае от особена система за защита. Проектът подлежи на обсъждане и ICANN е готова да изслуша всякакви мнения.

Коментар