Пожарната обяви ИТ търг за над 133 000 лв.

nspbzn-ins

Пожарната ще подсили ИТ системата си за извънредни ситуации

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР обяви обществена поръчка за доставка и монтаж на хардуерно оборудване за интегрирана информационна система.

Техниката ще се използва по проект „Съвместни действия за управление на извънредни ситуации в случай на хидрометеорологични събития и инцидентни водни замърсявания” (JAMES) между Румъния и България.

Предвидени са покупки на 2 броя блейд сървъри с максимална цена до 14 013,31 лв. (без ДДС), архивираща система (максимална цена 38 488,51 лв.), защитен рутер (до 4 074,58 лв.), 2 броя сървърни операционни системи (до 2 672,93 лв.), блейд шаси (до 39 958,62 лв.), шкаф за оборудването (до 12 634,47 лв.), 5 броя лаптопи (до 14 261,04 лв.) и 5 броя работни станции (до 6 111,88 лв.).

За асемблиране и инсталиране е заделена максимална сума от 1 629,83 лв. Общата стойност на поръчката е 133 845,17 лв. без ДДС.

Кандидатите за участие в търга могат да получат документацията по него до 16 юли, а крайният срок за подаване на оферти е 26 юли.

Предложенията на участниците ще бъдат отворени на 29 юли. Критерият за избор на изпълнител на обществената поръчка е най-ниска цена, става ясно от публикуваната обява. Техниката ще се инсталира в сградата на ОДМВР в Русе.

Коментари по темата: „Пожарната обяви ИТ търг за над 133 000 лв.”

добавете коментар...

  1. iT

    Докато на такива “държавни поръчки” продължава да е определящ “Критерият за избор на изпълнител на обществената поръчка е най-ниска цена”, а не качеството на изпълнение – хора няма да станем !

Коментар