ЕК препоръчва повече честоти за Wi-Fi достъп

Европа обича Wi-Fi, показват резултатите от проучване за употребата на безжичен интернет

Европа обича Wi-Fi, показват резултатите от  проучване

Все повече хора използват безжичен интернет и тази тенденция ще продължи, сочи ново изследване на Европейската комисия.

71% от целия европейски безжичен пренос на данни в ЕС през 2012 г. е осъществен при използване на смартфони и таблети посредством Wi-Fi, като тази стойност вероятно ще достигне 78% до 2016 г.

Изненадващите резултати показват как по-ниските разходи за потребителите при използване на Wi-Fi точки за достъп водят до промяна в тяхното поведение и се препоръчва да бъде предоставен допълнителен радиочестотен спектър в ЕС за задоволяване на нарастващото търсене.

„Ще направя така, че Европейската комисия да помогне за разпространяване на употребата на Wi-Fi посредством предоставяне на допълнителен радиочестотен спектър и по-облекчено регулиране“, заяви заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус.

3G/4G мрежите са от основно значение за използване на наистина мобилни услуги, но в момента правата за ползване на радиочестотен спектър, необходим за работата на тези мрежи, са скъпи. Потребителите плащат висока цена за използването им (например при роуминг), а в много части на Европа тези мрежи вече са претоварени поради недостиг на разпределен радиочестотен спектър.

„Системите, при които споделяте вашата Wi-Fi мрежа с други хора, са чудесен пример за това как можем с общи усилия да подсигурим по-добър интернет достъп за всички. Всички в Европа трябва да имат възможност да използват интернет, когато не са вкъщи или на работа,“ каза Нели Крус.

Комбинираното използване на Wi-Fi и друга инфраструктура от малки клетки, които допълват традиционните макроклетъчни мобилни базови станции, може да облекчи натовареността на 3G/4G мрежите чрез пренос (backhaul) извън тези мрежи и същевременно намалява разходите на операторите на мрежи и на потребителите.

По-широкото използване на тези технологии би позволило на операторите да спестят десетки милиарди евро, когато модернизират мрежите си с цел удовлетворяване на търсенето. Потребителите ще спестят пари, като използват безжичен интернет, когато се намират в близост до точка за достъп до Wi-Fi, вместо да плащат за пренос на мобилни данни.

Чрез малките клетки може също така да се разширява покритието на мрежите в труднодостъпни места, включително във вътрешността на големи сгради.

В проучването се препоръчва радиочестотният спектър от 5150 MHz до 5925 MHz да бъде предоставен навсякъде за Wi-Fi, а честотните ленти от 2,6 GHz и 3,5 GHz да продължат да бъдат изцяло достъпни за мобилните комуникации.

Препоръчва се също консултация относно бъдещи възможности за лицензиране на ленти от 3,5 GHz и други потенциални нови честотни ленти, както и намаляване на административната тежест за използването на публични места на услуги и мрежи за пренос на данни.

Коментар