Автоматичният превод е във фокуса на ACL 2013

Автоматичният превод носи ползи не само за науката, но и за бизнеса и широката общественост

Автоматичният превод носи ползи не само за науката, но и за бизнеса и широката общественост

Иновативни програми за автоматичен превод помагат на бизнеса и образованието, стана ясно на годишната среща на Асоциацията по компютърна лингвистика (ACL 2013) в НДК.

Автоматичният превод (machine translation) между различни езици е от особено значение не само за науката, но и за бизнеса и широката общественост, подчертаха експерти в областта.

На срещата се представят и разработки, посветени на интернет и социалните медии като Facebook и Twitter. Те са свързани с методите за следене на информационния поток, разпознаване и извличане на релевантна информация, обмяна на опит и улесняване на комуникацията между обществени структури при критични ситуации.

Друго популярно направление, в което се инвестират усилия и което намира широко приложение в бизнес сферата, е автоматичният анализ на отношението и мнението (sentiment analysis and opinion mining). Този вид проучвания имат голямо значение при маркетингови, социологически и други проучвания и за планиране на бизнес развитието, съобщи сайтът на БАН.

ACL 2013 се организира от Секцията по компютърна лингвистика при Института за български език, БАН. Това е най-голямата конференция по компютърна лингвистика в света, която привлича между 900 и 1200 учени годишно, сред които най-изтъкнатите специалисти в областта.

Коментар