Все повече научни доклади са достъпни безплатно онлайн

Не е редно европейските данъкоплатци да плащат два пъти за финансирани с публични средства научни изследвания, заяви Мойра Гейгън-Куин

Не е редно европейските данъкоплатци да плащат два пъти за финансирани с публични средства научни изследвания, заяви Мойра Гейгън-Куин

Световната тенденция към предоставяне на читателите на безплатен достъп до резултати от научни изследвания, т. нар. „свободен достъп”, бе потвърдена днес с финансирано от Европейската комисия проучване.

Резултатите показват, че свободният достъп до данни достига критична точка, като близо 50% от публикуваните през 2011 г. доклади от научни изследвания вече са достъпни безплатно. Това е около два пъти повече от прогнозираното в предходни проучвания ниво, което се дължи на подобрена методология и по-широко определение на свободен достъп.

Счита се също, че над 40% от научните статии, публикувани в цял свят между 2004 г. и 2011 г., вече са достъпни онлайн във формат за свободен достъп. В проучването са разглеждани ЕС и някои съседни страни, както и Бразилия, Канада, Япония и САЩ.

Чрез предоставяне на по-широк достъп до резултати от изследвания, свободният достъп до данни може да допринесе за подобряване на ефективността на науката и за стимулиране на иновациите в публичния и частния сектор.

В няколко държави и научни дисциплини повече от 50% от публикациите вече са достъпни безплатно. Свободен достъп до по-голяма част от статиите има в областта на общата наука и технология, биомедицинските изследвания, биологията, математиката и статистиката. Областите, в които свободният достъп е най-ограничен, са социалните, хуманитарните и приложните науки, инженерството и технологиите.

В неотдавнашно съобщение на Европейската комисия свободният достъп бе определен като основен елемент за подобряване на разпространението на знания, а от там и на иновациите в Европа. В тази връзка свободният достъп ще бъде задължителен за всички научни публикации, финансирани със средства на програма „Хоризонт 2020” за научни изследвания и иновациите за периода 2014-2020 г. В съобщението се препоръчва страните членки да приемат подобен на Комисията подход в рамките на своите национални програми.

„Не е редно европейските данъкоплатци да плащат два пъти за финансирани с публични средства научни изследвания. Ето защо направихме свободния достъп задължителен за публикации в рамките на „Хоризонт 2020” – следващата програма на ЕС за финансиране на научноизследователската дейност и иновациите”, коментира по този повод европейският комисар по въпросите на изследванията, иновациите и науката Мойра Гейгън-Куин.

Коментар