Много компании не разбират инвестицията в Big Data

Big Data е обобщено наименование на цяло поколение нови технологии и архитектури, призвани да решават проблеми, свързани с нарастващия обем на данните

Big Data е обобщено наименование на цяло поколение нови технологии и архитектури, призвани да решават проблеми, свързани с нарастващия обем на данните

Инвестициите в технологии за работа с големи данни продължават да растат. Но повечето организации не разбират как вложенията в Big Data ще помогнат на бизнеса им.

Според доклад на Gartner, през настоящата година 64% от организациите са вложили пари в подобни решения или планират да направят това. За сравнение, година по-рано делът на тези компании беше 58%.

Инвестиционни планове разкриват 19% от анкетираните, а 15% възнамеряват да отделят средства за Big Data в близките две години. 30% от компаниите вече са инвестирали в решения за големи данни.

В проучването на Gartner са участвали 720 компании. От тях само 8% са внедрили завършени решения за работа с големи данни.

Big Data е обобщено наименование на цяло поколение нови технологии и архитектури, призвани да решават ефективно проблеми, свързани с увеличения обем на данните, както и с източниците на информация и критичната необходимост от обработка на данни, чиято структура не е известна предварително и може да варира в широки граници.

Настъпи време за експерименти и начало на установяване на пазара за големи данни, коментира Gartner. Повечето организации обаче не разбират как инвестициите в Big Data ще помогнат на бизнеса им.

Според анализаторската компания, 49% от предприятията виждат в тези инвестиции възможност за повишаване на ефективността на работа за сметка на съкращаване на ИТ разходите и откриване на рисковете. За 55% от анкетираните, вложенията в решения за големи данни са преди всичко опит за подобряване на работата с клиентите.

42% от организациите използват тенденцията Big Data за разработка на нови продукти и бизнес модели. Други 23% искат да превърнат веднага в печалба използването на решения за големи данни.

Big Data продуктите са най-търсени от компании в сферата на медиите, банковия сектор и услугите. В близките две години активно ще развиват това направление и транспортните компании – още сега половината от тях планират да инвестират в технологии за големи данни. Интерес проявяват също компаниите от медицината и застрахователния бизнес (съответно 41% и 40%).

Според оценка на Gartner, през 2012 година са похарчени 28 милиарда долара за обработка на големи данни и решения на проблеми, свързани с тях. През настоящата година тези разходи в ИТ бюджетите ще достигнат 34 млрд. долара.

По данни на IDC, през 2012 година обемът на данните е набъбнал с 1200 екзабайта (1 екзабайт е равен на 1 милион терабайта). По-голяма част от този обем се пада на видео съдържанието.

Коментари по темата: „Много компании не разбират инвестицията в Big Data”

добавете коментар...

  1. User

    Много ясно всички чакат някой друг да рискува влагане на средства. На практика да се видят реално проблемите на новата технология и да изкачат да се разрешат пропуски, проблеми и най-вече да се снижат цените след направените тех. оптимизации.

Коментар