Големите данни – пазар за близо $17 млрд. през 2015

Големите данни ще бъдат във фокуса на конференция на IDC в София

Големите данни ще бъдат във фокуса на конференция на IDC в София

Пазарът на решения за „Големи данни” ще достигне 16,9 милиарда долара през 2015 година, спрямо $3,2 млрд. през 2010, прогнозира IDC. Най-голям ръст, 64%, ще отбележат технологиите за съхранение на големи обеми от данни.

Обемът ли обаче е единствената характеристика, когато говорим за Големи данни, и колко големи са въможностите, които ни разкрива анализът на тези данни? Това са част от темите, които ИТ професионалисти и бизнес практици ще дискутират на организираната от IDC България конференция „Бизнес анализи и обработка на големи масиви от данни” на 19 септември в хотел „Хилтън”.

Според анализаторската компания, „Big Data” е обобщеното название на цяла генерация от нови технологии и архитектури, създадени, за да решават ефективно задачи, свързани с нарастването на обема и количеството на данните, увеличаването на броя на източниците на информация и критичната необходимост от обработка на данни, чиято структура не е предварително известна и варира в широки граници.

„Големите данни представляват предизвикателство както за ИТ инфраструктурата на компаниите, знанията, зрелостта на процесите за обработка на данни, така и по отношение на избора на това кои данни и как да бъдат анализирани, за да носят нова стойност на организациите”, казва Нели Вачева, управител на IDC България.

На тематичната конференция ще бъдат разгледани различни аспекти на промяната и бизнес казуси от SAS, Software Ag и Balkan Services, които са постигнали значителни конкурентни предимства, допълни Вачева.

Изследване на IDC от 2012 година сочи, че топ 3 причини компаниите да внедряват технологии за големи данни са нуждата от анализ на оперативни данни, анализ на данни за поведението на потребителите онлайн и анализ на транзакциите от системите за продажби. Следват ги анализът на данни, генерирани от машини и устройства, и иновационни услуги.

По-специфични за Big Data задачи обаче са такива, които позволяват да бъдат впрегнати в употреба нови източници на данни: социални мрежи, блогове, глас и видео и т.н. Примери за това са обработката на данни от социалните мрежи, за да се разбере връзката между отделните лица, семантичен анализ на текстове, управление на трафика.

Коментар