До 50% ROI на година от проекти за големи данни

През миналата година най-големите инвестиции в големи данни са възлизали на 24 млн. долара

През миналата година най-големите инвестиции в големи данни са възлизали на 24 млн. долара

Около 42% от компаниите-пионери в областта на т.нар. „големи данни” (big data) използват съществуващите си ИТ ресурси. Други 37% създават отделни екипи за поддръжка на своите стратегии, сочи проучване на Tata Consultancy Services (TCS).

Повечето фирми (68%), при които се наблюдава забавяне във възприемането на стратегии за големи данни, са оставили анализа на данните вътре в бизнес отделите си. Това възпрепятства „big data” инициативите, тъй като споделянето на данни в организацията е от критично значение.

„Най-сериозните предизвикателства за компаниите, които разгръщат инициативи за „големи данни”, е да накарат различните бизнес единици да споделят информация през организационни силози и да определят каква информация да се използва за различни бизнес решения”, се посочва в доклада на TCS.

Компаниите са изправени и пред сериозни технологични предизвикателства, когато се опитват да управляват обема и разнообразието на големите данни. Но пионерите в тази област вече получават възвръщане на инвестицията. Над една трета от компаниите в ритейл бизнеса, например, очаква повече от 50% ROI през 2012 г. След тях по този показател се нареждат банковият и финансовият сектор, високите технологии, медиите и развлекателният сектор и бизнесът с консуматорски стоки.

Според проучването, водещите в големите данни компании са инвестирали средно по 24 милиона долара през 2012 г. и се очаква да похарчат $26 милиона към 2015 г. В долния край на скалата са компании, които са похарчили средно по $7 млн. през 2012 г. и планират да инвестират $13 млн. през 2015 г.

TCS отчита също водещата роля на САЩ в инициативите за големи данни – над две трети (68%) от анкетираните американски компании са ангажирани в проекти за големи данни. На второ място по активност (51%) са компаниите от Латинска Америка, следвани от европейските (45%) и азиатските (39%). Около 43% от компаниите очакват 25% възвращаемост от проектите им в големи данни през миналата година.

Коментар