„Големите данни” с най-високо доверие в Китай

Големите данни ще изискват използване на облачни технологии, твърди проучване на Cisco

Големите данни ще изискват използване на облачни технологии, твърди проучване на Cisco

Много компании и ИТ специалисти виждат голям потенциал в нарастващия обем от информация, наричан в професионалните среди „големи данни”. В същото време организациите се сблъскват с множество трудности, които възпрепятстват внедряването на решения за работа с „big data”.

Технологията за големи данни може да осигури конкурентни предимства на компаниите, които открият нови, оригинални начини за използване на данните.

60% от анкетираните в проучване на Cisco Systems и анализаторската компания InsightExpress са убедени, че големите данни ще подобрят процеса на вземане на решения и ще повишат конкурентоспособността им на световния пазар.

Доверието в големите данни е най-високо в Китай (90%) и след това в Мексико (85%), Индия (82%), Бразилия (79%) и Аржентина (78%). Над две трети от анкетираните ИТ мениджъри вярват, че в следващите пет години Big Data ще станат стратегически приоритет в техните организации.

Редица проблеми възпрепятстват разгръщането на решения за големи данни, като на първо място са опасенията за сигурността на информацията. Други спиращи фактори са ограничените бюджети и дефицитът на специалисти.

Сигурността и управлението на риска са главни проблеми за 27% от анкетираните. Всички те смятат, че трудностите със защитата на данните в проектите за Big Data са свързани с големите обеми информация и различните начини за достъп до нея. Най-разтревожени за информационната сигурност са потребителите в Китай (45%), Индия (41%), САЩ (36%) и Бразилия (33%).

Съвкупността от недостиг на бюджетни средства и време за изучаване на технологията Big Data представлява главно препятствие за една трета от анкетираните. 23% пък виждат основното препятствие в дефицита на ИТ специалисти и недостатъчният опит в областта на Big Data, като това е особено характерно за Япония (31%) и Бразилия (30%).

Над половината от анкетираните считат, че проектите за големи данни ще увеличат ИТ бюджетите в компаниите им, тъй като ще повишат изискванията към технологиите, персонала и професионалните умения.

81% от анкетираните твърдят, че Big Data проектите ще изискват прилагане на облачни технологии. По такъв начин, разпространението на облачните технологии може да повлияе на скоростта на възприемане на решенията за големи данни.

Коментар