Телеком сделки раздвижиха M&A пазара

Пазарът на сливания и поглъщания нарасна през третото тримесечие, благодарение на телеком сделки

Пазарът на сливания и поглъщания нарасна през третото тримесечие, благодарение на телеком сделки

Световният пазар на сливания и поглъщания (M&A) достигна 650 милиарда долара през третото тримесечие, бележейки ръст от 15% спрямо същия период на миналата година и 20% спрямо предходното тримесечие, съобщи Thomson Reuters.

За първото полугодие M&A пазарът бележи спад спрямо периода януари-юни 2012 г. с 13% до 997 млрд. долара. Третото тримесечие обаче намалява общия спад за текущата година и дори я прави съпоставима с предходната.

Лидер в M&A сделките е телеком секторът, благодарение на американския оператор Verizon и британския Vodafone. В началото на септември двете компании се договориха за изкупуване от Verizon на 45-процентния дял на Vodafone в съвместното им предприятие Verizon Wireless за сумата от $130 млрд.

Тази сделка доведе до нарастване на обема на M&A в телеком сектора до $235 млрд. за третото тримесечие, което е двойно повече спрямо същия период на миналата година.

На къса дистанция от телеком сектора изостава енерийният бранш. Неговият дял в обема на M&A пазара възлиза на 13% през третото тримесечие, формиран от сделки на стойност 220,5 милиарда долара, докато телеком секторът държи 14% от стойността на сливанията и поглъщанията.

Коментар