Европейско финансиране подпомага български учени

Млади български изследователи се интегрират успешно в Европейското пространство

Млади български изследователи се интегрират успешно в Европейското пространство

Млади български учени участват в проект за създаване на нови материали, финансиран чрез европейски средства по ОП „Развитие на човешките ресурси”, съобщи БАН.

Проектът на Института по физикохимия към БАН и Химикотехнологичен и металургичен университет, София е на стойност близо 700 000 лв. Европейското финансиране е предназначено за 40 докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени. Те извършват изследователска работа в областта на физикохимията и материалознанието за създаване на нови технологии и материали и приложението им в практиката.

Дейностите по проекта включват обучителни семинари, практически курсове, овладяване на съвременни методики за изследвания и др. Проектът дава възможност за участие в международни форуми, провеждани в България и страните от ЕС (подробности за проекта ще бъдат изнесени тази сряда на пресконференция в БТА).

Коментар