Проекти с бизнеса ще повишат доходите в БАН

Трябва да има по-добра връзка между висшето образование и бизнеса, смята министър Анелия Клисарова

Трябва да има по-добра връзка между висшето образование и бизнеса, смята министър Анелия Клисарова

Преподавателите от БАН трябва да четат лекции в университетите и да предадат научните си постижение на младите хора, предложи министърът на образованието и науката проф. д-р Анелия Клисарова.

„Трябва да има съвместни научни проекти между БАН и висшите училища. Научните постижения може да имат по-голяма тежест в рейтинговата система на университетите. Не на последно място много е важно – стимулиране на младите учени, стимулиране на преподавателите и ако трябва материални бонуси”, заяви Клисарова в предаването „12 плюс 3” на БНР.

По думите й, БАН трябва да отвори врати за повече млади учени. „Ако имаме повече проекти – и европейски, и институционални, които са свързани с бизнеса, мисля, че ще можем да намерим начин да повишим доходите на работещите в академията”, смята тя.

В момента се разработва нова стратегия за развитие на висшето образование. В нея ще залегне и това, което ни предлага Брюксел – бързо междудържавно признаване на дипломи, валидиране на квалификации, нова рейтингова система и облекчен визов режим за студенти.

„Нашето желание е да не бъдем последни в таблиците по рейтинг. Затова обявих, че трябва да има по-добра връзка между висшето образование и бизнеса. Това не означава, че ще се закриват специалности. Ще засилим приема по държавна поръчка, така че да е съобразен с развитието на икономиката в държавата и търсенето на специалисти”, обясни проф. Клисарова.

Пред БНР тя коментира и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. „Разбирам желанието на всички учени – от БАН, на младите учени, да има повече пари за наука и висше образование. Смятам, че ние ще можем да разпишем добра програма и тя да бъде съгласувана с Брюксел така, че да стане действаща от 2014 г.”, заяви Клисарова.

Според нея, рано е да се говори за суми и протести, защото сега трябва да се направи съдържателна програма, която да е реална, да е действаща. „Сумите, които ще бъдат определени, стават ясни след договаряне с Брюксел и не знам как говорим за някакви средства без те да са ясни. Смятам, че ще постигнем реално договаряне с Брюксел и средствата ще бъдат разпределени и за наука, и за висше образование, и за средно образование”, каза министърът.

В момента плащанията по проектите на Фонд „Научни изследвания” са спрени, имаше и решение на ВАС за това. Това не означава, че няма да има такива, но трябва да завършат проверките, които текат, увери Клисарова.

„Мисля, че до края на август ще сме готови. Смятам, че в новата стратегия философията по отношение на Фонда трябва да бъде сменена – нека учените правят наука, а административната част да остане на икономистите, за да няма повече такива случаи, да се стига до съд и до връщане на пари, което е неприятно за всички”, коментира тя.

Коментари по темата: „Проекти с бизнеса ще повишат доходите в БАН”

добавете коментар...

  1. Драгомир

    Толкова много общи приказки не бях чел. Не е това начина да се прави научна политика. Прави се с конкретни идеи, а не с налагането на някакви общи добре известни (и в повечето случаи в действие) концепции. Например БАН не е затворен за млади учени – просто кандидати няма.

Коментар