Хроничен недостиг на специалисти по ИТ сигурност

Дефицитът на опитни специалисти по ИТ сигурност е глобален проблем, като ситуацията е особено тежка в Европа

Дефицитът на опитни специалисти по ИТ сигурност е глобален проблем, като ситуацията е особено тежка в Европа

Проблемите с информационната сигурност в организациите са се увеличили през последната година, сочи глобален анализ на одиторската компания Ernst&Young.

31% от анкетираните признават за ръст от поне 5% на проблемите със сигурността в техните организации през 2013 година. Осъзнавайки нарастваща степен за заплахи, 70% от мениджърите са започнали лично да контролират информационната сигурност.

Над половината от анкетираните планират да увеличат бюджета за информационна сигурност с 5% и повече в следващите 12 месеца. 65% от специалистите твърдят, че финансирането на техните отдели не е достатъчно.

Около 14% от ИТ бюджетите през идните 12 месеца ще бъдат похарчени за технологии за кибер сигурност. Това е провокирано от факта, че ИТ проникват все по-дълбоко в организациите. Мениджърите вече са длъжни да знаят как техните служители използват ИТ устройства на работното си място и в личния живот, тъй като са налице рискове от неволно изтичане на конфиденциални данни в социалните мрежи.

Началниците на ИТ отдели се оплакват също така от липса на опитни кадри и недостатъчно внимание от страна на ръководството към проблемите на ИТ сигурността. 50% от анкетираните докладват за недостиг на персонал, а 31% – за липса на внимание от ръководството.

Дефицитът на опитни специалисти по ИТ сигурност е глобален проблем. Ситуацията е особено тежка в Европа, където правителствените структури „засмукват” наличните кадри. В резултат на това компаниите се сблъскват с хроничен недостиг на специалисти и не могат да засилят мерките за кибер сигурност, заключава анализът на Ernst&Young.

Коментар