Гъвкавата работа ни прави по-ефективни

Гъвкавата организация на работата допринася за увеличаване на производителността и намалява напрежението между служителите, сочи глобално проучване на Регус.

Около 84% от анкетираните в България вярват, че гъвкавата организация на работата е особено важна мярка за постигане на по-висока продуктивност. Този резултат потвърждава, че във всички икономики, особено по време на голяма пазарна нестабилност, бизнесът продължава да преразглежда стратегиите си с цел постигане на по-висока ефективност и производителност, коментира Регус.

Гъвкавата работа намалява неизползваното офис пространство и напрежението между служителите на работното място, води до по-голяма отговорност и стимулира творческото мислене и вземането на по-добри решения. Подобряват се също качеството (76%) и скоростта (77%) при вземането на решения.

Освен гъвкава работа, експертите изтъкват още няколко инициативи, които помагат за повишаване на производителността на служителите. Такива са облачният компютинг, управлението на знанията, по-добрата комуникация, обучението и мерките за запазване на здравето – например предоставяне на възможност на служителите да пристигат на работа с велосипед или пеша.

Коментар