Гъвкавата работа у нас е над средното световно ниво

60% от изпълнителните кадри в България практикуват гъвкава работа поне за половината от работаната седмица, при средно 48% в световен мащаб

60% от изпълнителните кадри в България практикуват гъвкава работа за поне половината от работната седмица, при средно 48% в световен мащаб

Близо две трети от изпълнителните кадри в България работят гъвкаво поне през половината от работната седмица, сочи глобално проучване на Регус сред повече от 26 000 бизнес ръководители в 90 страни.

В световен мащаб 48 процента от изпълнителните кадри вече работят дистанционно поне през половината от работната седмица, установява проучването.

55 процента от отговорилите в България потвърждават, че ефективното управление на дистанционно работещите служители е напълно постижимо и значителна част от фирмите са увеличили контрола върху управлението на дистанционно работещия персонал.

Анкетата показва, че 33 процента от компаниите в България (37 процента в глобален мащаб) използват системи за отчитане за наблюдение на ефективността.  27 процента от дистанционните ръководители използват видео конферентни разговори за комуникация с техните екипи (43 процента в глобален мащаб).

„Доверието и свободата играят основна роля при управлението на работещите дистанционно и след като бъдат установени, преимуществата са ясни за всички: по-голяма производителност, задържане на персонала и намаляване на оперативните разходи”, коментира главният изпълнителен директор на Регус – Марк Диксън.

Гъвкавият начин на работа може да бъде от значителна стойност за младите. В България обаче само 16 от отговорилите вярват, че младите служители стават по-отговорни чрез дистанционните методи на работа.

Освен това съществува схващане, че гъвкавият начин на работа оформя нов тип взаимодействие между ръководителите и техните екипи. 31 процента от отговорилите смятат, че дистанционното управление спомага за поддържане на по-професионална връзка.

Основни изводи от проучването на Регус за България:

  • 60% работят дистанционно поне през половината от седмицата;
  • 55% твърдят, че безпроблемното дистанционно управление е достижима цел, но само ако ръководителите преминат специално обучение;
  • 53% считат доверието за важен проблем;
  • 33% от компаниите използват система за отчитане за наблюдение на ефективността на мобилните служители;
  • 27% използват видеокомуникация между ръководителите и служителите;
  • 31% вярват, че дистанционното управление спомага да се поддържа по-професионална връзка.

Коментар