Гъвкавата работа стимулира иновациите

Компании като Google поощряват иновативните предприемачи сред служителите чрез по-разкрепостена работна среда (снимка: Google)

Компании като Google поощряват иновативните предприемачи сред служителите чрез по-разкрепостена работна среда (снимка: Google)

За 57% от хората в бизнеса у нас гъвкавата организация на работа е от ключово значение за насърчаване на иновациите в рамките на техните организации, установи глобално проучване на Регус.

„Гъвкавата организация на работа помага на служителите да общуват с работници от различни длъжности, и дори различни фирми, значително разширявайки тяхната перспектива и опит”, коментира Десислава Митева, управител на Регус за България.

По нейните думи, гъвкавостта и разнообразните сътрудничества наистина могат да помогнат на служителите да мислят извън рамките и да търсят иновации.

Все повече бизнес организации като Google и Dell, например, осъзнават важността от поощряване на иновативните предприемачи сред техните служители, за да им помогнат да стимулират растежа.

Проучването на Регус се фокусира върху мерките, които бизнесът счита за ключови за обучаването на така наречените съизпълнители (intrapreneurs), и установява, че повече от една трета  (35%) от българските фирми са избрали комбиниран персонал от различни длъжности.

33% от представителите на бизнеса в България прилагат сертифицирани програми за иновации с цел стимулиране на предприемачеството вътре в организацията, сочат още резултатите от проучването.

21% от интервюираните съобщават, че професионалните обучения стимулират иновациите, а 80% са на мнение, че предприемачеството в техния отрасъл се е увеличило през последните пет години.

7% от анкетираните заявяват, че предприемачеството сред жените става все по-популярно, е друг любопитен резултат от проучването, обхванало 19000 мениджъри и собственици в 98 страни.

Коментар