Гъвкаво работно време намалява текучеството

Гъвкавата организация на работа често е решаваща за хората, търсещи ново работно място. 85% от тях биха избрали една работа пред друга, ако предлага гъвкаво работно време, според глобално проучване на Регус, обхващащо и България.

Разходите при напускане на служител възлизат на 4 625 британски лири и нарастват до 5000 лири за мениджъри и професионалисти, по данни на Професионалния институт за развитие на персонала (CIPD). Ето защо задържането на служителите е приоритет за над една трета от бизнеса. Според 78% от предприемачите, гъвкавата организация на работа подобрява задържането на персонал.

Анкетата на Регус обхваща повече от 20 000 висши мениджъри и собственици на фирми в 95 страни и потвърждава, че гъвкавата организация на работа в България може да се използва, за да се избегне недоволството на служители (и последващите разходи за агенции за набиране на персонал). 80% от анкетираните сочат гъвкавата организация на работата като фактор, който привлича най-добрите таланти.

81% от анкетираните мениджъри са на мнение, че предлагането на гъвкава организация на работата прави служителите по-лоялни, а 69% от работниците биха отказали позиция, която изключва гъвкава организация на работата. 73% казват, че биха останали по-дълго на тяхната последна позиция, ако има възможност за гъвкава организация на работата.

Коментар