28% от фирмите търсят растеж на местния пазар

online-ads-growth-1

Фокусът върху растежа на местните пазари е по-забележим в развиващите се страни

Все повече фирми се стремят към растеж на местните пазари, сочи глобално проучване на Регус, което обхваща и България.

Фокусът върху растежа на местните пазари е по-забележим в развиващите се страни, където три пъти повече компании (51%) целят увеличаване на бизнеса на местно ниво в сравнение с броя на тези, които търсят ръст зад граница.

28% от фирмите в България търсят възможности за растеж на местния пазар, докато 24% целят разрастване в международен план, установява проучването на Регус.

Тези резултати показват, че икономическото възстановяване започва да се усеща от все повече хора в развиващите се страни и доверието на потребителите започва да се възстановява.

Има пет основни ограничения за растеж на международни пазари. Наемането на висококачествени кадри е основен проблем, според анкетираните в България (98%). Достъпът до гъвкави офис пространства (72%)и липсата на актуална информация за пазара (65%) са също сериозни бариери за растеж зад граница.

Представителите на бизнеса в България споделят също, че трудностите при изграждане на местна дистрибуционна мрежа (61%) и липсата на знания и връзки на местни ниво (57%) се оказват пречки за растеж на международни пазари.

Коментар