Новите продукти и услуги са приоритет за фирмите у нас

В бизнес плановете си за 2014 година фирмите у нас са заложили най-сериозна активност  в разработката на нови продукти и услуги (62,5%). Следват търсенето на нови пазари (59,4%) и увеличаването на обема на производството (54,7%), съгласно резултатите от декемврийска анкета на БСК сред членовете й.

Фирмите у нас планират най-сериозна активност  в разработката на нови продукти и услуги през 2014 г (източник: БСК)

Фирмите у нас планират най-сериозна активност в разработката на нови продукти и услуги през 2014 г (източник: БСК)

В същото време, готовност да инвестират в иновации, марки и патенти са декларирали 33,3% от анкетираните, което е парадоксално в контекста на желанието за развитие на нови пазари и продукти.

Всеки втори анкетиран декларира, че възнамерява да инвестира в развитие и обучение на персонала, което е показател за осъзнаването на ключовата роля на човешките ресурси за постигане на конкурентоспособност.

Мениджърите са предпазливи по отношение на плановете си за нови кредити (18,8%), ръст на работните места (32%) и инвестиции в производствени мощности (39%), показват резултатите от анкетата.

Обръща се тенденцията спрямо 2012 г. по отношение на намерението на мениджърите да ползват европейските фондове за развитие на своята дейност. 59% от анкетираните планират да кандидатстват през 2014 г. с европроекти, 25% нямат подобно намерение, а 16% все още не са решили.

За сравнение, през 2012 г. планове за кандидатстване с европроекти са декларирали едва 24% от анкетираните, докато преобладаващото мнозинство (67%) не са имали подобни намерения. Въпреки всичко, остават силно негативни настроенията по отношение на тежките процедури за кандидатстване, управление и отчитане на проекти (29,4%), както и съмненията в обективността на оценяването на проектните предложения (24,7%).

Сред причините за отказ от кандидатстване за европейско финансиране са също така липсата на ресурс за авансово финансиране на проектите (24,7%) и липсата на квалифициран човешки ресурс за разработка и управление на проекти (10,6%).

Спрямо 2012 г. силно намалява процентът (от 17,9% през 2012 г. на 4,7% през 2013 г.) на посочилите като проблем липсата на достатъчно информация за възможностите за кандидатстване.

Коментар