Shift2Rail ще модернизира жп транспорта в Европа

Железопътният транспорт трябва да бъде иновативен, за да поеме повече пътници и товари, подчерта Сийм Калас

Железопътният транспорт трябва да бъде иновативен, за да поеме повече пътници и товари, подчерта Сийм Калас

Европейската комисия одобри новото публично-частно партньорство „Shift2Rail“ за инвестиции в размер на около 1 млрд. евро в научни изследвания и иновации – целта е превозване на повече пътници и товари по европейските железопътни линии.

Железопътният транспорт е сред най-ефективните и благоприятни за климата видове транспорт. В момента обаче по европейските ж.п. линии ежегодно се извършват само 10% от товарните превози и 6% от пътническите превози.

„Ако искаме повече пътници и товари да бъдат превозвани по европейските железопътни линии, те трябва да предлагат по-добри услуги и привлекателен избор на повече клиенти”, заяви заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас, отговарящ за транспорта.

За да стане това, железопътният транспорт трябва да бъде иновативен, допълни Калас. „Shift2Rail“ ще ръководи 7-годишна работна програма за целенасочени изследвания и иновации в подкрепа на развитието на по-добри железопътни услуги в Европа. С негова помощ ще бъдат постигнати технологични пробиви и ще се ускори пускането им на пазара.

С новия проект Комисията увеличава повече от три пъти финансирането си за научни изследвания и иновации в областта на железопътния транспорт – до 450 млн. евро за периода 2014-2020 г., в сравнение със 155 млн. евро за предходния период. Към тази сума ще се прибавят 470 млн. евро от железопътната индустрия.

„Shift2Rail“ цели да осигури намаляване с до 50% на разходите в рамките на жизнения цикъл на железопътния транспорт, цялостно увеличаване на капацитета до 100% и общо повишаване на надеждността с до 50% в различните сегменти на пазара на железопътни услуги.

Научните изследвания и иновациите ще бъдат насочени към пет ключови области, вкл. интелигентни системи за управление и контрол на трафика, интегрирани услуги за закупуване на билети и продукти за планиране на маршрута, както и по-добри решения в областта на логистиката и интермодалния товарен транспорт.

В проекта практически ще участват всички европейски доставчици в областта на железопътния сектор. Към момента производители на железопътно оборудване като Alstom, Ansaldo STS, Bombardier, Siemens, Thales и CAF, както и дружествата за управление на инфраструктура Trafikverket и Network Rail са потвърдили, че ще участват с поне по 30 млн. евро в инициативата „Shift2Rail“, която е на стойност общо 270 млн. евро.

Коментар