Компютърът променя възприятията за пространство

След работа с компютъра хората започват по-лесно да се ориентират в пространството

След работа с компютър хората по-лесно се ориентират в пространството

Работата с компютърна мишка и екран може да промени възприятието на човека за пространството. В резултат, хората започват по-лесно да се ориентират и придобиват способност да обобщават действията си.

Когато човек привиква към работата с компютър, той се стреми да се приспособи по-бързо, за да не усвоява отново всички движения. Постепенно, човек придобива способност да обобщава действията си и е достатъчно да направи само едно движение с мишката, за да се „самокалибрира”.

Конрад Кординг и негови колеги от Северозападния университет на Чикаго са провели експеримент с доброволци от Китай, част от които не били ползвали досега компютърна мишка. Участниците в изследването трябвало да преминат прост тест – да достигнат до една от осемте точки на LCD екран, поставен върху маса, като движат ръцете си под него.

Доброволците се справили еднакво със задачата, но тези с опит в работата с РС по-бързо се приспособили към ситуациите, при които се изисквало да придвижат ръката си към непривична точка – техният мозък по-добре обобщавал данните, получени в процеса на обучение.

Учените решили да проверят какво се случва, когато доброволците без компютърни умения използват мишка преди началото на експеримента. В продължение на две седмици китайците били ограмотявани с компютърни игри. Оказва се, че след проведените курсове те вече могат да обобщават движенията си така, както компютърно грамотните китайци.

Авторите на експеримента се надяват изводите от него да бъдат използвани при изследване на областите от мозъка на човека, които отговарят за движението и координацията.

Коментар