Над 12,4 млрд.лв. потънали в сивата икономика за 5 години

Несъбраните данъчни вземания за периода 2008-2012 г. са повече от 12,4 млрд. лв.

Несъбраните данъчни вземания за периода 2008-2012 г. са повече от 12,4 млрд. лв., сочи проучване на БСК

Ръстът на данъчните приходи е едва 11% в периода 2007-2012 г., при 29-процентен ръст на БВП и същественото нарастване на някои икономически параметри, които водят до увеличаване на прякото и косвено облагане на населението, заяви изпълнителният председател на БСК Божидар Данев.

Данните от проучването на БСК показват, че през изследвания период обемите на сивата икономика нарастват средно с 3,4% годишно, като най-големи ръстове се отчитат в периода 2009-2012 г. Особено драматичен ръст на сивата икономика се наблюдава през 2010 г. – повече от 5,1 на сто.

В номинално изражение за периода 2008-2012 г. несъбраните данъчни вземания са повече от 12,4 млрд. лв. Това намаление е твърде условно, тъй като в този период има най-големи изменения на икономическите параметри, които влияят на нарастването на данъчните приходи: средната работна заплата се е увеличила с 80%, минималната работна заплата – с 61%, минималният осигурителен доход – с 80%, а за самоосигуряващите се – с 91%, ставката за социално осигуряване – с 25%, а за здравно осигуряване – с 33%, таванът на облагаемия осигурителен доход – с 42,8%, ставките на акцизите – с 12-30% и т.н.

Това би трябвало да доведе пряко и косвено до значително увеличение на данъчните приходи. Наблюдава се обаче противоположна тенденция на намаляване с повече от два пъти на ръста на данъчните приходи, в сравнение с ръста на БВП.

„Намалението на данъчните приходи не е резултат от кризата, а от недалновидни промени в данъчните и осигурителните системи и неумение държавата да се справи със събираемостта”, каза Божидар Данев. Според него, законодателят провежда грешна политика в посока на пряко и косвено повишаване на облагането, за да компенсира намалените данъчни приходи, вместо да създава стимули за увеличаване събираемостта.

Като дял от БВП, процентното намаление на данъчните приходи за 2012 г. спрямо 2007 г. е най-съществено за приходите от данък печалба – с 48 пункта, при запазване на данъчната ставка от 10%. На второ място по процентно намаление на приходите са тези от ДДС – с 21 пункта, независимо от запазване на данъчната ставка и ръста на БВП с 29%.

БСК предлага някои законодателни и организационни мерки за намаляване на сивата икономика. Сред тях е укрепване на аналитичното звено в НАП за идентификация на укрити обороти, доходи, осигурителни плащания и др. нарушения. Друга мярка е изграждане на център за данни, в който да се съхраняват, обработват и анализират счетоводната информация на дружествата за целия период.

Камарата предлага също създаване на публичен регистър на обжалваните, отменени  и оставените в сила ревизионни  актове по сектори и региони, както и обвързване на системата за стимулиране на служителите на НАП с  резултатите от приключеното съдебно  производство.

Сред предложенията на БСК са още ускорено прилагане на новата европейска директивата СОМ 2013 (721) за въвеждане на нов стандарт за възстановяване на ДДС и въвеждане на ефективни инструменти за  отговорност на държавни органи при неизпълнение на законови задължения и др.

Коментари по темата: „Над 12,4 млрд.лв. потънали в сивата икономика за 5 години”

добавете коментар...

  1. Маринов

    Театърът/циркът/лъжата/краденето продължават вече 25 година!!!
    Защо след като има увелиние на БВП, заплатите през последните 7 години в държавния сектор не са вдигнати реално / и по специално в МЗХ/???

  2. Пандо палачинката

    Тоест между 2008 и 2012 е имало 29% ръст на икономиката въпреки жестоката икономическа криза? Евала на ГЕРБ!

Коментар