PRTG Traffic Grapher следи използването на мрежата

PRTG Traffic Grapher на немската фирма Paessler е лесен за използване софтуер, работещ под Windows, и предназначен за мониторинг и класифициране на употребата на честотната лента. Полезен е за системни администратори с графично представените статистики за мрежовия трафик. Най-често се използва за управление на честотната лента, но може да наблюдава и много други аспекти в мрежата като натоварване на памет и процесори.  
Данните от PRTG Traffic Grapher помагат за оптимизиране на ефективността на мрежата. Измерването на консумацията на честотна лента и мрежови ресурси е ключът към по-доброто управление на мрежата, чиято цел се свежда до няколко неща:
         Избягване на тесните места в мрежата;
         Откриване на приложения и сървъри, които натоварват най-много трафика;
         Предоставяне на по-добро качество на обслужване на потребителите на мрежата;
         Намаляване на разходите чрез заделяне на честотна лента и хардуерни ресурси, съразмерно на действителното натоварване.
PRTG Traffic Grapher работи на Windows машина в мрежата по 24 часа на ден и постоянно записва параметрите на използване на мрежата във вътрешна база данни. С помощта на дружелюбен интерфейс се конфигурират наблюдаваните параметри и се създават отчети, графики и таблици.
Решението поддържа всички по-известни методи за събиране на данни в мрежата: SNMP – за наблюдаване на използването на честотната лента от маршрутизатори и комутатори порт по порт; Packet Sniffer – за инспектиране на пакетите с данни в LAN или WLAN мрежата; протокола NetFlow за измерване на използването на честотната лента, поддържан от повечето маршрутизатори на Cisco.
Приложението работи с всички версии на Windows и с повечето мрежови продукти на Cisco, HP, 3Com, Linksys, Nortel, и др., както и с различни устройства в мрежата.
PRTG Traffic Grapher се предлага в две издания: безплатно – за персонална и комерсиална употреба, което може да се изтегли от сайта на компанията, и комерсиално – ако се наблюдават повече от три параметъра.
Платформа: Windows
Официална страница:
PRTG Traffic Grapher

Коментар