Бъдещите мобилни мрежи ще се захранват сами

Бъдещите мобилни станции сами ще си осигуряват голяма част от енергията за  захранване

Бъдещите мобилни станции сами ще си осигуряват енергията

Цели електроцентрали работят за захранването на мобилните мрежи в момента. Разположените в отдалечени места клетки имат до себе си гигантски резервоари с дизелово гориво.

Възможно е обаче да се изградят сложни мрежи, които работят с възобновяеми или други местни източници на енергия, без да е необходимо да се включват в електрическата мрежа или да им се доставя дизелово гориво, пише GreenTech.bg.

Така наречените малки клетки – считани за бъдещето на мобилните комуникации –  ще си осигуряват сами голяма част от капацитета за захранване. Те могат да бъдат свързвани към малки вятърни турбини или слънчеви панели и батерии, или да включват дори собствени вградени източници на енергия и батерии.

Драмата е, че колебанията на електрическата енергия, произвеждана при всяка клетка, може да направи мрежите по-малко надеждни. За да се справят с този проблем, изследователи в Университета на Южна Калифорния и Samsung разработват модел, който отчита колко бързо всяка малка клетка събира и съхранява енергия (включително с оценки за местното слънцегреене и поривите на вятъра).

Моделът също така взема предвид количеството енергия, която всяка клетка използва, когато е активна. В уравнението е включено и очакваното търсене на потребителите. Изследователите са установили, че тези мрежи могат да работят отлично само с няколко допълнителни по-малки клетки, които биха били необходими, за да компенсират клетки, които се изтощят.

Моделът вече е възприет и публикуван в бюлетина за безжични комуникации на IEEE. Той все още е теоретичен и изисква практическа демонстрация, но работата по него е „много важна”, казва Джеф Рийд, директор на безжичния изследователски център във Virginia Tech.

„Една от главните пречки за въвеждането на модерни комуникации в развиващите се страни е намирането на стабилен източник на енергия. Моделът показа теоретично механизма, който позволява възобновяемата енергия да захранва самостоятелно мрежата”, посочва Рийд.

Според някои оценки, далекосъобщителните услуги са отговори за 1% от въглеродните емисии в света. Има изследвания, които  прогнозират, че консумацията на енергия, свързана с телекомуникациите, ще се утрои през следващите няколко години. Понякога електроенергията съставлява половината от разходите на един оператор за поддържане на мобилната мрежа.

Мобилни мрежи по света вече се захранват изцяло от възобновяеми енергийни източници и батерии чрез нискоенергийни базови станции. Целта на учените е да развият този модел и да направят така, че захранването с екологична енергия да може да гарантира работата на комуникациите и през нощта, и при наличие на няколко поредни дни на бури и облаци, и при продължително безветрие.

Идеята навярно ще набере скорост, тъй като все повече видове малки базови станции, наречени пико клетки и фемто клетки, се разполагат физически по-близо до потребителите и имат нужда само от няколко вата мощност, за да работят. При това положение технологиите за възобновяема енергия могат лесно да станат основен източник на енергия.

Коментар