Мтел с нов сертификат за коректност на фактурите

Мтел получи нов сертификат за коректност на фактурите си. Сертификатът е издаден от TUV SUD BABT под директивата на британския телеком регулатор Ofcom.

Полученият сертификат гарантира, че системите за тарифиране и свързаните с тях функции в компанията, са коректни и сигурни, както и че отговарят на регулаторните изисквания на британския телеком регулатор Ofcom, определяни като най-строгите в света.

Новият сертификат е със срок на валидност 3 години. Работата по неговото поддържане ще продължи с ежемесечно представяне на отчети и справки от страна на Мтел и периодични одити от страна на TUV SUD BABT.

Съвместното сътрудничество на Мобилтел с TUV SUD BABT започва още през 2006 година с издаването на първия сертификат за коректност на фактурите. TUV SUD BABT е един от най-големите оценители и одитори на билинг системи във Великобритания.

С 25-годишен опит, TUV SUD BABT използва комплексен подход за оценяване на доставчиците на телеком услуги, обхващащ цялостните им процеси. TUV SUD BABT счита, че всички дейности са свързани помежду си – всяка една рефлектира върху качеството на другите и в крайна сметка се отразява на качеството на услугата и коректността на сметката на клиента.