Samsung и СУ стартираха образователен проект

Крис Чънг, изпълнителен директор на Samsung Electronics за България, и проф. д.и.н. Иван Илчев, ректор на Софийски университет, подписаха споразумението за партньорство

Крис Чънг, изпълнителен директор на Samsung Electronics за България, и проф. д.и.н. Иван Илчев, ректор на Софийски университет, подписаха споразумение за партньорство

Samsung и Софийският университет „Св. Климент Охридски” задълбочиха партньорството си в областта на иновативното обучение. Двете страни подписаха днес споразумение и стартираха проект „Център за технологии и иновации”.

Партньорството цели да подобри дигиталните умения на младежите като допълнително предимство за тяхната професионална реализация и да им осигури по-добро обучение чрез високи технологии. То е част от глобалните усилия на Samsung за справяне с младежката безработица.

Samsung и СУ ще стартират нови курсове, семинари и други образователни инициативи. Участниците ще получат ИТ обучение на високо ниво и ще могат да придобият познания и умения в технически области, които да им осигурят по-бърза реализация на пазара на труда.

Обучението ще предостави възможности не само на студентите от Софийския университет. Голяма част от курсовете и образователните програми ще са отворени за всички млади безработни хора на възраст от 16 до 25 години, независимо дали са студенти в университета или учат в други учебни заведения.

В рамките на партньорството, Samsung ще осигури финансова подкрепа за изпълнение на различните инициативи. Компанията ще помага в намирането на подходящо съдържание за обучение, както и в осигуряване на ментори-гости от мрежата на Samsung, които  ще се включат в различните курсове и програми.

Софийският университет, от своя страна, ще предостави за ползване Лабораторията за иновации, създадена от Samsung през 2013 г. във Факултета по математика и информатика или допълнителни помещения при нужда за провеждане на инициативите от проекта.

Университетът ще осигури преподаватели, както и подкрепа в процеса на обучение, разработване и дигитализиране на учебното съдържание. Всички участници, успешно завършили различните курсове и програми, ще получат сертификат, издаден от Софийския университет.

Първата инициатива на съвместното партньорство е курс за разработване на мобилни Android приложения за младежи между 18 и 25 години. Курсът се организира и с подкрепата на Job Tiger, които са ангажирани с подбора на курсистите, предоставяне на „меки умения” по време на курса, персонална кариерна консултация и препоръка на всеки успешно завършил курсист на работодатели.

Коментар