Последни сме в ЕС по състояние на транспорта

Европейската комисия публикува за първи път класация за състоянието на транспорта в ЕС. Мястото на България в нея е незавидно – страната ни е последна с цялостна оценка от -6, колкото има и Полша.

Последните пет страни в новата класация за транспорта на ЕС. Таблицата показва колко пъти всяка страна се явява на върха или на дъното на класацията. Общият резултат се изчислява чрез изваждане на отрицателните оценки от положителните.

Последните пет страни в новата класация за транспорта на ЕС (таблицата показва колко пъти всяка страна се явява на върха или на дъното на класацията; общият резултат се изчислява чрез изваждане на отрицателните оценки от положителните)

Класацията сравнява постигнатото от държавите членки в 22 свързани с транспорта категории, като за повечето от тези категории определя петте държави с най-добри постижения и съответно петте държави с най-слаби постижения.

Холандия и Германия заемат челните места с високи резултати в 11 категории, следвани от Швеция, Обединеното кралство и Дания. Класацията обединява данни от различни източници – Евростат, Европейската агенция за околна среда, Световната банка и ОИСР.

Данните са обобщени по вид транспорт (автомобилен, железопътен, воден и въздушен) или по една от следните категории: единен пазар, инфраструктура, въздействие върху околната среда, безопасност, транспониране на правото на ЕС, нарушения на правото на ЕС, иновации и научни изследвания, логистика.

Коментар