Пловдив с транспортна ИТ система за 18 млн. лева

Пловдив скоро ще разполага с модерна система за управление на градския транспорт

Пловдив скоро ще разполага с модерна система за управление на градския транспорт (снимка: plovdiv.bg)

Община Пловдив обяви обществена поръчка за изграждане, внедряване и поддръжка на система за управление на градския транспорт.

Търгът, за който са предвидени близо 18 млн. лв., е по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Пловдив” и се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие”.

Системата за управление на градския транспорт се състои от две части – „Електронно таксуване” и „Информация за пътуване и управление на автопарка”. Изпълнителят ще се ангажира с целия цикъл за реализация на проекта и поддръжка.

Системата за електронно таксуване ще позволи използване на смарт карти и включва автобусно бордово оборудване, портативни устройства за проверка и контрол, автомати за продажба на билети, софтуерни системи за обслужване на клиенти, както и оборудване и системи за съхранение и обработка (бек офис).

Предвидена е също система за автоматично определяне на местоположението на превозните средства (AVL) и за информация за пътуването в реално време на автобусните спирки и на борда на автобусите (RTPI), както и уеб/смартфон приложения.

Кандидатите за участници в търга могат да получат документацията до 23 септември и да подадат оферти до 3 октомври. Отварянето на предложенията ще стане на 4 октомври в сградата на Община Пловдив.

Коментар