ERP.BG започна партньорство с академията в Свищов

„Единствено теоретичните знания вече не са достатъчни за създаване на мотивирани и можещи кадри”, заяви Наталия Футекова

„Единствено теоретичните знания вече не са достатъчни за създаване на мотивирани и можещи кадри”, заяви Наталия Футекова

Българската софтуерна фирма ERP.BG и Стопанска академия „Д. А. Ценов”, гр. Свищов сключиха меморандум за партньорство в областта на образованието.

Двете организации ще актуализират уменията и знанията на студентите в съответствие с потребностите на пазара от нови професионалисти. Инициативата цели да разкрие перспективи за професионална реализация пред младите хора и да преодолее тенденцията на увеличаващата се младежка безработица.

„Стопанската академия в Свищов е една от най-динамичните и авторитетни образователно-научни институции в областта на икономиката у нас. Свързва ни споделеното убеждение, че при съвременните динамично променящи се бизнес реалности, единствено теоретичните знания вече не са достатъчни за създаване на достатъчно мотивирани и можещи кадри”, сподели Наталия Футекова, управляващ партньор в ERP.BG и университетски преподавател.

 

По нейните думи, със сериозния си опит и експертиза в някои от най-иновативните сфери на бизнеса, екипът на ERP.BG може да добави стойност в подготовката на младите хора. „Надяваме се, че заедно ще допринесем за преодоляване на проблеми, които припознаваме като свои – липсата на достатъчно квалифицирани кадри и нуждата от разпознаваемост на българските софтуерни компании на международния пазар”, допълни Футекова.

В рамките на партньорството ще бъдат открити нови курсове, ще се въведат семинари, участия в майсторски класове, консултации и други образователни инициативи. Първата лекция, посветена на ERP технологиите, се проведе на 9 април и предизвика силен интерес от страна на студентите в Свищовския университет.

Партньорството се осъществява по проект „Нови знания и умения за успешна професионална реализация на студентите от СА „Д. А. Ценов” Свищов”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013”.

Коментар