Google ще патентова контактни лещи с камера

Вградената в лещите камера ще се използва за събиране на данни от обкръжаващата среда

Вградената в лещите камера ще се използва за събиране на данни от обкръжаващата среда
(снимка: Sydney Morning Herald)

Google е подал заявка за патент на технология, която интегрира камера в контактни лещи. Подобна разработка ще намери приложение в проект на компанията за „умни” контактни лещи, обявен по-рано тази година.

Предполага се, че лещите ще обменят информация със смартфони. Патентът описва технологията, по която Google възнамерява да интегрира камера в контактните лещи, без да увеличава драстично дебелината им.

Камерата ще се използва за събиране на данни от обкръжаващата среда, вкл. светлина, цветове, обекти, лица и движение. Тези данни ще се обработват бързо, а потребителят ще вижда информацията на дисплей, който е част от контактните лещи.

Така например, дисплеят може да показва движещо се колело или лице на човек, който е наблизо. Камерата също би могла да разшири зрението на потребителя, съобщи Sydney Morning Herald.

Подобни лещи ще са от ползва и за хора, лишени от зрение. Камерата би могла да улавя изображения и да ги предава към свързан смартфон, който обработва данните и генерира съответна информация за незрящия – например звуков сигнал при пресичане на кръстовище.

Коментари по темата: „Google ще патентова контактни лещи с камера”

добавете коментар...

  1. китодар

    SKYNET IS COMMINGGG

Коментар