Вестниците откриват нови източници на приходи

Индустрията на вестниците в САЩ развива значително своя бизнес модел, като се възползва от технологиите, поведението на потребителите и интереса на рекламодателите

Вестниците развиват своя бизнес модел, като се възползват от технологиите, поведението на потребителите и интересите на рекламодателите

Традиционните печатни медии регистрираха спад от 8,6% на рекламните приходи през 2013 г., но някои американски издания откриха нови източници на постъпления.

По данни на браншовата асоциация NAA (Newspaper Association of America), общите приходи на вестниците в САЩ са намалели с 2,6% до $37,6 млрд. през миналата година, но приходите от разпространение са нараснали с 3,7% до $10,87 млрд., а постъпленията от нови и други източници са се увеличили с 5% до $3,5 млрд.

Американските вестници са получили $23,57 млрд. от реклама, което е 63% от общите им приходи, в това число $17,3 млрд. от традиционна печатна реклама (-8,6%), $3,42 млрд. от цифрова реклама (+1,5%), $1,4 млрд. от директен маркетинг (+2.4%) и $1,45 млрд. от нишови публикации (-5,8%), сочат резултатите от проучването на NAA.

Това означава, че традиционните печатни реклами генерират в момента само половината от общите приходи на вестниците. NAA разкрива тенденция в индустрията към цифрови и нови източници на приходи от рода на маркетингови услуги и събитиен маркетинг, коментира базираната в Лондон компания за маркетингови идеи Warc.

Дигиталните агенционни и маркетингови услуги бележат внушителен ръст от 43% през 2013 г. Приходите от събитиен маркетинг са нараснали с 5%, комерсиалните приходи от печат са се увеличили с 4%, а постъпленията от такси, лицензиране, наем, продажби на отпадъци и скрап бележат ръст от 3%.

Е-търговията обаче регистрира спад от 4%, докато приходите от дистрибуция на други продукти към крайните клиенти намаляват с 2%.

При общи постъпления от разпространение в размер на $10,9 млрд., приходите само от цифрово съдържание бележат 47% ръст, а при пакетите от печатно и цифрово съдържание увеличението е 107%.

Междувременно, приходите от мобилна реклама са нараснали със 77%, но съставляват под 1% от общите постъпления.

NAA заключава, че индустрията на вестниците в САЩ развива значително своя бизнес модел, като се възползва от технологиите, поведението на потребителите и интереса на рекламодателите, за да диверсифицира своя поток от приходи.

Коментар