Facebook утрои печалбата си за тримесечието

Пазарната капитализация на Facebook възлиза на над 156 милиарда долара

Пазарната капитализация на Facebook възлиза на над 156 милиарда долара

Социалната мрежа Facebook отчете три пъти по-голяма печалба за първото тримесечие на 2014 г. Приходите на компанията за периода януари-март възлизат на 2,5 млрд. долара, а чистата печалба е 642 млн. долара, в сравнение с 219 млн. долара за същия период на миналата година.

Всяка акция на Facebook е донесла печалба от 25 цента. Аудиторията на социалната мрежа възлиза на 1,01 млрд. потребители, а дневно в сайта влизат 802 млн., сочи официалната статистика.

Броят на активните потребители дневно е нараснал с 21%, спрямо първото тримесечие на 2013 г. Месечната активна аудитория се е увеличила с 15%.

С бързи темпове расте броят на потребителите, които влизат във Facebook от мобилни устройства. Дневно, мобилната аудитория бележи ръст от 43%, а месечният показател се е увеличил с 34%.

Повечето приходи на Facebook (над 90%) идват от реклама. Останалите 10% са постъпления от комисионни при продажба на стоки от онлайн приложения.

В момента една акция на Facebook се търгува за 61,36 долара. Пазарната капитализация на компанията възлиза на над 156 милиарда долара.

Коментар