Новата ОПИК набляга на технологична модернизация

ОПИК ще подпомогне малките и средните предприятия в технологичното им обновление

ОПИК ще подпомогне малките и средните предприятия в технологичното им обновление

72% от предвидените 1,413 млрд. евро по новата оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” ще се отделят за технологична модернизация, въвеждане на международни стандарти и системи за управление, разработване и внедряване на иновации.

С 25% от средствата ще бъде финансирано внедряването на технологии за подобряване на ресурсната ефективност и подкрепа за повишаване на енергийната ефективност, съобщи заместник-министърът на икономиката и енергетиката Юнал Тасим на заседание на тематичната група за разработване на ОПИК за новия програмен период 2014–2020 г.

ОПИК ще бъде основен инструмент за финансиране на малките и средните предприятия, а първата мярка, с която ще стартира програмата, ще бъде технологично обновление на малките и средните предприятия.

„В новата програма предложихме по-гъвкав подход, който отговаря на вижданията и нагласите на фирмите. Постигнахме баланс между мерките с бърз и непосредствен ефект като технологично обновление, интернационализация, международни стандарти и сертификати и тези с дългосрочен ефект – развитие и внедряване на иновации”, поясни Юнал Тасим.

Актуализираният проект на програмата, в съответствие с предварителните коментари на Европейската комисия (ЕК) и окончателните текстове на регламентите, ще приключи до края на месец април, а до края на май предстои общественото обсъждане на готовия проект. Финализирането на ОПИК и изпращането й в ЕК за стартирането на официалните преговори трябва да стане през месец юни.

Плащанията към публичните и частните бенефициенти по приоритетни оси 1, 2, 4 и 5 по ОП “Конкурентоспособност” 2007-2013 са в размер на 733 млн. лева, от които близо 350 млн. лв. или над 45% са изплатени само за последните 10 месеца, съобщи по-рано Любомир Ганчев, съветник на министъра на икономиката и енергетиката. От началото на мандата на новото ръководство на МИЕ до момента са сключени и над 600 нови договора за безвъзмездна помощ.

Коментар