300 млн. евро повече за иновации и технологии

Фокусът по ОП „Иновации и конкурентоспособност” сега е върху иновации

Фокусът по ОП „Иновации и конкурентоспособност” сега е върху иновации

За новия програмен период на ОП „Иновации и конкурентоспособност” е предвидено финансиране от 1,413 млрд. евро – с 300 млн. повече от предишния.

Фокусът сега е върху иновации, разработване и внедряване на нови услуги и продукти, съобщи министърът на икономиката Драгомир Стойнев.

72% от средствата са предназначени за иновации и технологично развитие, 25% ще отидат за зелена икономика и 3% за техническа помощ. Средствата ще бъдат разпределяни с грантове за безвъзмездна финансова помощ, както и чрез ваучери. Значително ще бъде облекчен и механизмът за кандидатстване.

„Разплатихме всички забавени средства към бенефициентите. Българската банка за развитие (ББР) предвижда специфични продукти за МСП – за предекспортно финансиране и за предприятия в затруднено положение”, посочи Стойнев.

Бизнесът е освободен от все повече тежести и административен натиск, като 138 режима са опростени или изцяло отпаднали. Целта е да се намали бюрокрацията и да се повиши свободата на предприемачите, допълни министърът.

Данъчно-осигурителната тежест няма да се повишава. Предстои да се приеме промяна в улеснение на инвеститорите, които да не попълват 8 декларации и 7 формуляра, а сега с един документ от 4 странички да получат отговор до 10 дни за старта на своя бизнес в България, заключи министър Стойнев.

Коментар