Пълната цифрова тайна не съществува

Няма адекватни средства, които могат да защитят персоналната информация, смятат повечето потребители

Няма адекватни средства, които могат да защитят персоналната информация, смятат повечето потребители

Пълната цифрова неприкосновеност вече не съществува, смятат повечето (80%) анкетирани възрастни потребители (20-40 г.) в САЩ и Великобритания.  Техните опасения за неприкосновеността на данните са намалели в последните две години, установява изследването на AccentureInteractive.

Според 87% от анкетираните, няма адекватни средства, които могат да защитят тяхната персонална информация. Нещо повече, 70% от респондентите смятат, че компаниите не са прозрачни за това как използват тяхната информация, а 68% са на мнение, че липсва прозрачност за това какво се прави с техните данни.

Над една трета (39%) от анкетираните вярват, че техните данни се продават, докато 42% са на мнение, че данните им се използват от доставчиците за предлагане на подходящи оферти, обобщава резултатите Warc.

Коментар