Започна строежът на София Тех Парк

Президентът Росен Плевнелиев даде старта на строежа на мащабния проект за „Научно-технологичен парк”

Президентът Росен Плевнелиев даде старта на строежа на мащабния проект за „Научно-технологичен парк”

Днес президентът Росен Плевнелиев постави началото на строежа по проект „Научно-технологичен парк”, известен още като София Тех Парк. Предвижда се изграждане на четири обекта – „Лаборатории и офиси”, „Площадкова инфраструктура и парк”, „Бизнес инкубатор” и „Експериментариум и посетителски център с пешеходен мост”.

Целта на проекта е засилване на конкурентоспособността на науката и предприемачеството в България чрез подобряване на обмена на знания между академичните среди и бизнес общността. В следващите три години трябва да заработи уникална за страната ни научна инфраструктура в помощ на българския бизнес и да бъдат създадени около 40 000 кв. метра нови и реновирани сградни площи.

„Трябва да засилим комерсиализацията на интелектуалната собственост и иновационните продукти. Трябва да направим така, че талантът да остане в България и да види перспектива да се развива в България, а не да изтича навън. Това е проектът на София Тех Парк”, заяви Росен Плевнелиев.

По неговите думи, Научно-технологичният парк със сигурност ще осигури така желаната и отдавна мечтана и чакана обединяваща платформа и идея за сътрудничество между наука, университети и бизнес.

Проектът има амбицията да се превърне в технологичния център на страната. За тази цел „София Тех Парк” АД си партнира с редица заинтересовани страни-партньори, в това число водещи университети, БАН, бизнес асоциации, големи международни компании, Софийска община, МОН, МТСП и редица професионални организации.

Обект „Лаборатории” се изгражда съвместно с университети и научните среди. Това е мястото, на което 11 лаборатории, сред които такива за ин витро, добиване и синтез на биоактивни съединения за лекарства, биоинформатика, компютърна сигурност, облачни технологии и др., се очаква да заработят до септември 2015 г.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет.

Коментари по темата: „Започна строежът на София Тех Парк”

добавете коментар...

  1. 1

    А парите от строежа в чия фирма ще отидат. Колко процента е комисионната. Колко пъти са надути цените.

  2. Rado

    Дано неокрадат отново парите ! С удоволствие(което става много рядко) ще се разходя до София, за да разгледам какво са направили.

  3. heisenberg

    Като прочета за “топ университетите” на България и се смея на глас

Коментар