НСИ изгражда е-система по модела на Евростат

„Искаме да подобрим обслужването на всички наши потребители”, заяви ръководителят на проекта Диана Янчева

„Искаме да подобрим обслужването на всички наши потребители”, заяви ръководителят на проекта Диана Янчева

Националният статистически институт разработва онлайн система за заявки за информация, подобна на тази на Евростат – статистическата служба на ЕС. През сайта на НСИ ще бъде възможно да се търсят статистически данни от всички изследвания на института. Резултатите ще се получават почти веднага – до час или два, а не след минимум 3 работни дни, както е в момента.

Когато търсенето на определени данни изисква заплащане (от платените  услуги на НСИ), то потребителят ще може предварително да види цената за заявката си, както и подробности за съдържащите се в нея данни – например степен на конфиденциалност – за да може да прецени дали сумата си струва. Самото плащане пък ще се извършва онлайн.

Всичко това трябва да стане реалност през втората половина на следващата година. Потребителите на НСИ ще бъдат облекчени, благодарение на проекта „Разработване на инструменти за осигуряване на възможност за онлайн дефиниране и изпълнение на заявки за статистическа информация през сайта на Националния статистически институт от гражданите, бизнеса и администрацията чрез обработка на информация от наблюдения на Националния статистически институт, генериране на таблици и проверка на конфиденциалността на данните”. Той се финансира от Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) и е на стойност 795 000 лева.

Проектът е вече на ход – започнат е в началото на април. Продължителността му е 18 месеца, което значи, че онлайн-работата с данни на НСИ трябва да стане възможна към октомври 2015 г.

„Ние отдавна се стараем да автоматизираме дейността на НСИ, да приемаме заявките автоматизирано. Искаме да подобрим обслужването на всички наши потребители. В базите ни има много данни, с които разполагаме и можем да предоставяме, но те не са налични на сайта ни”, обясни ръководителят на проекта Диана Янчева, която е и зам.-управител на НСИ. Понякога има и много специфични данни, които експертите на института обработват в различните дирекции, но тези данни касаят много малко потребители и мнозина дори не подозират за съществуването на такава информация.

Бързина: 1 час вместо 3 дни

Бързото предоставяне на данни от НСИ ще е един от най-осезаемите ефекти от новата система. В момента са нужни минимум 3 дена за изпълнението на определена заявка. С реализиране на проекта това ще се случва онлайн и ще отнема около час или два. По-специфични заявки, които изискват обработка от експертите на НСИ (например свързани с правила за статистическа конфиденциалност и др.) ще могат да бъдат предоставяни в рамките на 24 часа, а не на няколко дена, както е в момента.

„Ще се намалят с 50% заявките за т. нар. „стандартни изходи” – информация, която НСИ всеки месец предоставя на потребителите, която обаче „минава през едно тясно място – отдела за разпространение на информацията”, посочи Янчева.

Ценообразуване и насрещна стойност

Потребителите на платените услуги на НСИ ще могат при заявка онлайн веднага да видят цената, която трябва да заплатят. Очаква се с въвеждането на електронната система цените леко да спаднат. Това е така, защото данните ще се обработват и изпращат автоматизирано и няма да се налага човешка намеса при повечето заявки.

Съществена подробност е, че с подобна заявка потребителят ще може да види данни, благодарение на които да прецени дали информацията, която ще получи, си струва парите, които ще плати. Така например, ако медия търси данни, които са с висока степен на конфиденциалност и не могат да бъдат публикувани, стойността на заявката може да се окаже неоправдана. В такъв случай потребителят може да не изпраща заявката си.

Онлайн плащане

Би било безсмислено статистически данни от НСИ да се предоставят онлайн, ако в крайна сметка потребителят трябва да дойде на място в института, за да си плати, или да загуби време и нерви в уреждането на банков превод. Затова от НСИ са предвидили възможност плащанията за онлайн да се реализират също онлайн. Това ще стане чрез някоя от вече действащите системи за електронни разплащания.

Личен профил и история

В новата онлайн система всеки потребител ще може да направи своя регистрация. Това ще му е полезно, тъй като профилът ще съдържа личната му история. В профила ще се съхраняват всички данни, които вече са били поискани. Ще има пълна история на заявките, както и опция за няколко различни начина на плащане.

Визуализация, георефериране и метаданни

Онлайн-системата ще позволява сложни и динамични заявки с много възможности за визуализация и форматиране. Данните ще бъдат достъпни чрез таблици, динамични редове, графики (линейни, стълбчести, кръгови диаграми), карти.

Ключова функция ще е наличието на метаданни. Това са „данни за самите данни”, тоест за всяка заявка потребителят ще получава не само същинската информация, но и подробности за статистическия метод на изследване, времеви период, свързаните с проучването регламенти и нормативни документи, структура на извадката, географски обхват и т.н.

Геореферирането ще е една от най-интересните възможности в новата система. Всички данни от всички изследвания на НСИ ще бъдат „напластени” върху цифрова географска карта. Така всяка заявка ще може графично, чрез географска карта, да визуализира наличната информация, откроявайки тенденции и зависимости.

В момента в НСИ обмислят и възможността да включат още една функция – за сравнение на конкретни данни с аналогична информация за ЕС и отделните страни-членки. „Много често се питаме, във връзка с дадена тема, каква е ситуацията в другите страни. Така ще може лесно да се прави сравнение на база официални данни”, посочи Янчева.

Структура и подход

Онлайн системата на НСИ ще се състои от два модула. „Външният” ще обслужва потребителите онлайн, през сайта на института. Вторият, „вътрешният”, ще се използва от самите специалисти на НСИ. Тази работа ще е свързана с удовлетворяване на специфични заявки, които изискват човешка намеса. В модула ще бъдат дефинирани правила и алгоритми за конфицендиалност на данните и прилагането им при изпълнение на заявките.

Проектът ще стартира с процедура по ЗОП – очаква се процедурата да бъде обявена през август. След избора на изпълнител ще бъде сключен договор и ще се пристъпи към технологичната разработка – основната част от проекта. Инсталирането на двата модула след края на разработването ще бъде последвано от мащабно тестване както на функционалностите, така и на интеграцията на  софтуера в системите на НСИ. В момента в института обмислят сформирането и на фокус-група от потребители, които да тестват системата преди нейното официално пускане. Ще има и обучение за служителите на НСИ, които ще работят с „вътрешния” модул.

Очакваният краен резултат е дефиниран така: „електронна услуга в полза на гражданите, бизнеса и всички потребители;… централизирана, публично достъпна, уеб базирана информационна система, базирана на внедрени в реална експлоатация инструменти за онлайн дефиниране и изпълнение на заявки за статистическа информация”. Наред с това добре дошли ще са и споменатото ускоряване на процеса по генериране на справките, намаленото време за изпълнение, подобреното качество и обхват на данните. Като „страничен ефект” се очаква да се намали натовареността на служителите на института и да се спестяват време и средства на потребителите.

Най-добри практики от света

В замислянето на системата на НСИ са вложени идеи и най-добри практики от световния опит в работата на статистическите служби онлайн, посочи Янчева. Главен образец за системата на НСИ ще е онлайн-платформата на Евростат. „В Европа всички статистически служби се стремят да се развиват по подобие на статистическата служба на ЕС”. Разбира се, Евростат разполага с далеч по-сериозни ресурси от всяка отделна национална статистика.

Статистическата система на ООН също е разгледана с особено внимание при замисляне на новата онлайн-платформа на НСИ. Идеи са почерпени и от колегите от Словения, откъдето всъщност е дошла концепцията за визуализиране на всички данни върху географска карта.

Мария Малцева

Коментар