БАИТ иска прекратяване на обществени поръчки

В отворено писмо до премиера БАИТ алармира за недобросъвестно изразходване на средства от държавния бюджет

В отворено писмо до премиера в оставка БАИТ алармира за недобросъвестно изразходване на средства от държавния бюджет по линия на обществени поръчки за ИТ от месец юни

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) изпрати отворено писмо до министър-председателя в оставка, с копие до президента на България и медиите, в което изразява тревога, че през юни тази година се обявени тръжни процедури от държавни и общински администрации в областта на ИКТ, които съдържат дискриминационни условия по отношение на изискванията към кандидатите.

„Това ограничава свободната конкуренция и създава предпоставки за корупция. Тези изисквания са обект на обжалвания на отделни фирми пред съответните съдебни институции, което води до отлагане на процедурите и в някои случаи до неосъществяването им, съответно реален риск от загуба и/или отказ на финансиране от европейските съобщностни фондове”, гласи писмото.

От друга страна, в техническите задания се допускат груби грешки, които водят до странни критерии за оценка на техническите оферти на кандидатите и будят подозрения за корупция и/или недобросъвестна подготовка на техническите задания, твърди още БАИТ.

Според асоциацията, по този начин се създават практически непреодолими затруднения за участие на утвърдени български и чуждестранни ИТ компании,  които имат опит и ресурси да изпълнят проекти, но поради дискриминационните условия и неадекватна техническа документация не могат да подадат предложения.

„Като следствие се създава впечатление за недобросъвестно изразходване на огромни суми от държавния бюджет и европейки съобщностни фондове за изпълнението  на проекти, чиято крайна цел или ефективност са неясни и неадекватни”, пише БАИТ.

Сред спорните търгове са посочени тези в Министерство на образованието, младежта и науката за доставка на платформа за електронно обучение, както и на гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и системи и решения за видео наблюдение и сигурност.

В списъка фигурира също поръчка на Изпълнителна агенция “Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” за изграждане на комуникационна система на територията на страната, както и търг на Министерство на здравеопазването за изграждане на национална здравно-информационна система.

БАИТ очаква от правителството незабавно да се намеси и да спре всички проблеми процедури, поради невъзможност за отстраняване на недостатъците им, съгласно последната действаща редакция на ЗОП. Общата стойност на обявените поръчки надхвърля 50 милиона лева, а дълготрайните им ефекти надхвърлят мандатите на повече от едно правителство, посочват от асоциацията.

Коментар