Софтуер алармира за предстоящи наводнения

Платформата Imprints помага да се реагира на внезапни наводнения за около 2 часа и дори по-малко

Платформата Imprints помага да се реагира на внезапни наводнения за около 2 часа и дори по-малко (източник: Imprints)

В рамките на финансирани от ЕС проекти са създадени уникални системи за прогнозиране и предупреждение за предстоящи наводнения. Благодарение на мониторинга в реално време и навременните предупреждения, системи като Imprints, WeSenseIt и UrbanFlood могат да спасят човешки животи и да предотвратят щети на собственост, инфраструктура и околна среда.

Платформата Imprints помага да се реагира на внезапни наводнения за около 2 часа и дори по-малко – по този начин хората ще имат повече време да напуснат опасната зона. Системата се основава на по-добри прогнози за валежите и използване на метеорологични модели и радарни мрежи за наблюдение на времето.

Софтуерът на Imprints може също така да прогнозира водните потоци на място и да предостави цялостна система за ранно предупреждение за внезапни наводнения, за количеството отпадъци, които те могат да носят, и за евентуалните щети за местната инфраструктура. Службите в областта на водите и хидро-метеорологичните операции в Испания, Швейцария и Франция използват Imprints за усъвършенстване на своите системи за прогнозиране в реално време.

Друг проект, наречен WeSenseIt, използва силата на човешкото наблюдение като важна част от система за ранно предупреждение за наводнения. Хората участват, като извършват измервания, използвайки нови приложения, разработвани в рамките на проекта, и изпращат информация и изображения по мобилни телефони. Новите технологии и подходи се изпробват в Италия, Нидерландия и Обединеното кралство.

В рамките на проекта UrbanFlood пък са разработени сензори и свързани технологии за наблюдение на насипите за защита от наводнения и осигурено ранно предупреждение за риска те да не издържат. Подземните сензори показват състоянието на насипите и всички промени в нивото на водата, а също и други фактори като температура, влажност и движение на земните пластове.

След това информацията се оценява от моделиращия софтуер на UrbanFlood, който може да подаде сигнал за тревога, ако има проблем. Софтуерът изчислява колко бързо дадено място ще бъде наводнено, ако язовирна стена се скъса и дори предлага най-добрите начини за преместване на хората в по-сигурни райони.

Imprints получи 3,3 млн. евро по Седмата рамкова програма на ЕС (РП7), докато WeSenseIt се финансира с 5,4 млн. евро, а на UrbanFlood са предоставени около 2,3 млн. евро, съобщи Европейската комисия.

Коментар