ЕС набляга на инвестиции за заетост и растеж

Йоханес Хаан заяви, че реформите в ЕС подобряват възможностите за инвестиране в реалната европейска икономика

Йоханес Хаан заяви, че реформите в ЕС подобряват възможностите за инвестиране в реалната европейска икономика

С общ бюджет от около 352 млрд. евро за финансовия период 2014–2020 г., политиката на сближаване на ЕС ще играе важна роля в ключови за постигане на устойчив и дългосрочен растеж области като иновации, помощ за МСП, подобряване на квалификациите на хората, социално приобщаване и енергетика.

Въпросите на сближаването ще бъдат обсъдени на форум, който ще се проведе на 8 и 9 септември в Брюксел с участието на водещи създатели на политики и политици от целия ЕС и в момент, когато се договарят т. нар. споразумения за партньорство и оперативни програми. Тазгодишната тема е „Инвестиции за заетост и растеж: насърчаване на развитието и доброто управление в регионите и градовете на ЕС”, съобщи Европейската комисия.

„Нашите реформи, отразени в споразуменията за партньорство и оперативните програми, дават възможност чрез политиката да се инвестира в реалната европейска икономика и да се постигат по-широките цели на ЕС за заетост, енергийна сигурност, по-чиста околна среда и продължителен растеж”, коментира комисарят по въпросите на регионалната политика Йоханес Хаан.

Според предварителна оценка, основаваща се на споразуменията за партньорство, инвестициите в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници ще надхвърлят 38 млрд. евро — над два пъти повече от сумата, инвестирана в нисковъглеродна икономика през 2007-2013 г.

По време на двудневната проява ще бъде обърнато внимание и на друг важен въпрос: необходимостта от добро управление – както по отношение на по-ефективна и прозрачна администрация, така и на стабилни макроикономически политики. Според шестия доклад за сближаването, публикуван през юли 2014 г., страните членки планират в своите споразумения за партньорство увеличение със 70% на инвестициите за подобряване на институционалния капацитет на публичните органи.

Коментар