ТУ-София ще купува компютри втора употреба

Търг за доставка на настолни компютри втора употреба обяви Техническият университет – София.
Конфигурациите трябва да отговарят на минимални технически спецификации, дадени в документацията. В публикуваната обява за обществената поръчка не са посочени технически подробности и бройки РС-та, които ще закупи университетът.
Като гаранция за участие в процедурата от кандидатите за изпълнител се иска парична сума или банкова гаранция на стойност 600 лева. Критерий за оценка на офертите ще бъде най-ниската цена.
ТУ-София ще приема оферти по търга до 7 май. Прогнозна стойност на поръчката не е обявена.

Коментар