Училищата имат сериозен проблем с цифровите умения

Доклад на Европейската комисия настоява за спешни мерки за насърчаване на новаторството в класните стаи

Доклад на Европейската комисия настоява за спешни мерки за насърчаване на новаторството в класните стаи

Недостатъчни цифрови умения и компетентности сред учениците отчете нов доклад на Европейската комисия по проекта „Хоризонт”. Ефективното използване на информационни технологии трябва да бъде интегрирано в обучението на учителите – това е едно неотложно предизвикателство за европейското училищно образование, се казва в документа, изготвен съвместно с нестопанската организация New Media Consortium.

Предизвикателствата пред европейските училища са разделени в три категории: решими, трудни и изключително трудни. Интегрирането на ИКТ в обучението на учителите и подобряването на цифровите умения на учениците са решими проблеми. По-трудни за реализиране в краткосрочен план ще бъдат създаването на „автентични” възможности за учене, основано на житейски опит, и съчетаването на формалното и неформалното образование.

Най-големите, „изключително трудни” предизвикателства включват необходимостта да се подобри преподаването на комплексно мислене и да се осигури включването на учениците в съвместното разработване на учебните дейности.

В доклада се посочва, че са необходими спешни мерки за насърчаване на новаторството в класните стаи, за да може образованието да се възползва от популярността на социалните медии и образователните ресурси със свободен достъп.

„Усъвършенстваните цифрови умения и по-добрият достъп до цифрови ресурси и ресурси със свободен достъп са от ключово значение не само за подобряването на преподаването, но също така и за създаването на гъвкави модели на обучение, които да улеснят ученето през целия живот”, заяви Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта.

Панелът от експерти прогнозира, че до една година изчисленията в облак и таблетите ще бъдат широко разпространени в много европейски училища. Ученето чрез компютърни игри и съчетаването на физическата и виртуалната среда ще бъдат неразделна част от преподаването през следващите две до три години.

Експертите предполагат, че разработването на дистанционни и виртуални лаборатории и стратегии, които насърчават студентите да поемат активна роля в съвместното разработване на учебните дейности, може да отнеме до пет години.

Въпросите, повдигнати в доклада на проекта „Хоризонт”, ще бъдат предмет на допълнително обсъждане през декември в рамките на европейската конференция на високо равнище под надслов „Образованието в цифровата ера”, организирана съвместно от Европейската комисия и италианското председателство на Европейския съюз.

Мобилните устройства и бизнес решенията са настоящия двигател на нашия растеж и е въпрос на време да се превърнат, като компютрите, в основен източник на печалба, заяви Янг Юанкинг, CEO на Lenovo

Коментар