Днес е световният ден на конкуренцията

През 1980 г. ООН прие за първи път насоки за политика на конкуренцията

През 1980 г. ООН прие за първи път насоки за политика на конкуренцията

Днес се отбелязва Световният ден на конкуренцията. На тази дата през 1980 г. Общото събрание на ООН приема насоки за политика на конкуренцията.

В последните години ведомствата по конкуренция от целия свят провеждат инициативи, целящи популяризиране на правилата на конкуренция и вредните последствия от антиконкурентните практики не само в национален, но и и в световен мащаб.

Темата тази година е „Конкуренцията в обществените поръчки”. Наличието на правила, гарантиращи доброто функциониране на системата на обществените поръчки, спомага за просперитета на икономиката, посочиха от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Ефективното разпределение на обществените поръчки води до осигуряването на най-качествените стоки и услуги при най-ниски цени.

Особено важно е обществените поръчки да не бъдат осуетявани от антиконкурентни практики, каквито са тръжните манипулации. В съответствие с най-добрите европейски и световни практики, КЗК издаде насоки за противодействие срещу тръжните манипулации.

Целта на насоките е да очертаят основните конкурентни проблеми, които се наблюдават в процедурите за възлагане на обществени поръчки, и да помогнат за предотвратяване на тръжни манипулации.

Коментари по темата: „Днес е световният ден на конкуренцията”

добавете коментар...

  1. Драгомир

    То конкуренцията остана между дребните риби, а за останалите е само на хартия.
    Я по-добре кажете кога е деня на монопола и мръсните (но законни) съдебни практики.

Коментар