ЕС ще отключва инвеститорския потенциал

Фрапираща е липсата на връзка между наличните инвестиции и надеждните проекти по места, заяви заместник-председателят на Европейската комисия Юрки Катайнен

Фрапираща е липсата на връзка между наличните инвестиции и надеждните проекти по места, заяви заместник-председателят на Европейската комисия Юрки Катайнен

Европа има значитетелен потенциал за инвестиции, според доклад, публикуван по-рано тази седмица. Работната група за инвестиции в ЕС посочва около 2000 проекта за потенциални инвестиции в размер на 1,3 трилиона евро. От тях през следващите три години могат да бъдат изпълнени проекти на стойност над 500 млрд. евро.

Много от тези проекти в момента не се реализират поради финансови, регулаторни или други пречки, се посочва в доклада. „Съществува обаче фрапираща липса на връзка между наличните инвестиции и надеждните проекти по места”, коментира заместник-председателят на Европейската комисия Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността.

Европейската инвестиционна банка е готова да финансира проектите от списъка, както и всички други, които отговарят на критериите за жизнеспособност и стратегическо значение, заяви председателят на ЕИБ Вернер Хойер, цитиран от сайта на Комисията.

В доклада се препоръчват незабавни действия за създаване на прозрачен набор от инвестиционни проекти. Това е изключително важна мярка с оглед на възстановяването на доверието и насърчаването на инвеститорите. В момента липсата на надеждна и прозрачна информация за проектите е огромна пречка пред инвестициите.

Основната идея е да се предостави набор от надеждни проекти, което ще доведе до възстановяване на инвеститорското доверие и ще „отключи” инвестиции от частния сектор за допълване на финансирането от страните членки и ЕС. Проектите могат успешно да получат достъп до финансиране изцяло от частния сектор, чрез страните членки или от други източници на финансиране от ЕС, включително от новосъздадения Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ).

Работната група насочи вниманието си към проекти в ключови за засилването на растежа области: знания, иновации и цифрова икономика; енергиен съюз; транспортна инфраструктура; социална инфраструктура; природни ресурси и околна среда. Тя анализира също така инвестиции за МСП и дружества със средна пазарна капитализация – гръбнакът на икономиката на ЕС по отношение на създаването на работни места, иновациите и растежа.

Списъците на проектите, предоставени на работната група от страните членки и Комисията, е отправната точка. По всяко време е възможно в него да бъдат включени други потенциално жизнеспособни инвестиции.

Всеки проект, посочен от работната група, ще трябва да бъде оценен внимателно, преди да се обмисли финансирането му. Европейската комисия и ЕИБ не поемат ангажимент за автоматично финансиране на проекти, посочени от работната група, като тези проекти нямат преференциален достъп до национални или европейски ресурси.

Коментар